Nog plekken vrij bij gratis onderzoek naar lood

Nog plekken vrij bij gratis onderzoek naar lood

De Ronde Venen - In juli stuurde gemeente De Ronde Venen 400 gezinnen met jonge kinderen een brief. Zij maken namelijk kans om hun tuin gratis te laten onderzoeken op de aanwezigheid van lood. Zij wonen in een gebied met toemaakdek, waar verhoogde loodgehalten in de bodem kunnen voorkomen.

Veel van die gezinnen hebben zich al opgegeven voor het gratis bodemonderzoek in hun tuin. Er zijn nog een paar onderzoeksplekken vrij. Aanmelden hiervoor kan nog tot zondag 9 augustus a.s.

Inwoners die een brief hebben ontvangen, kunnen zich opgeven via de link in de brief. Zij hebben voorrang bij dit onderzoek. Andere geïnteresseerden kunnen bellen met de gemeente. 

Wethouder Hagen: "Tijdens het buitenspelen stoppen kinderen ongemerkt hun vieze vingers in hun
mond. Dit betekent dat ze met de grond mogelijk ook lood binnenkrijgen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat lood in de bodem een risico kan zijn voor het IQ van jonge kinderen (0 - 6 jaar), ook als ze er weinig van binnenkrijgen. De gemeente heeft nu een onderzoeksbureau opdracht gegeven de grond in tuinen te onderzoeken. Hier hebben we echt de hulp voor nodig van tuineigenaren. Dus nogmaals mijn dringende oproep aan de gezinnen die een brief hebben ontvangen, meld u aan!"

Het is niet bekend of er inderdaad lood in de bodem van de tuinen zit, maar uit vooronderzoek van de provincie Utrecht blijkt dat deze tuinen in een gebied liggen met meer kans op lood in de bodem. In deze tuinen kan meer dan gemiddeld lood in de bodem zitten, maar dit hoeft niet.

Dit komt omdat veengebieden in het verleden werden opgehoogd met een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand. Dit mengsel - bekend als toemaak - is te herkennen aan scherven en puinresten. Dit materiaal bevatte vaak lood. 

Het onderzoeksbureau voert in augustus en september het bodemonderzoek uit. Met dit veldonderzoek krijgt de gemeente een beter inzicht in de loodgehalten binnen de gemeente. Bovendien kan de gemeente conclusies trekken over de status van een tuin: 

- Tuin is te gebruiken zonder gebruiksadviezen;
- Tuin is te gebruiken met gebruiksadviezen
- Er zijn andere maatregelen noodzakelijk om eventuele blootstellingsrisico’s weg te nemen.

Als blijkt dat maatregelen nodig zijn, kijken provincie en gemeente vervolgens samen naar de beste
oplossingen en de financiering daarvan.

Als u de gebruiksadviezen volgt, beperkt u de risico’s voor kinderen.

In de folder 'Let op lood!' van de provincie Utrecht staan die gebruiksadviezen. Tevens is hier te vinden bij wie u terechtkunt met vragen. Deze folder en meer informatie over lood in de bodem is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/letoplood.advertentie