Seniorenpartij wil weer aandacht oversteekplaatsen

De Ronde Venen - De Seniorenpartij De Ronde Venen heeft schriftelijke vragen gesteld aan college van B&W over de in haar ogen slechte communicatie met de inwoners van Vinkeveen over onveilige voetgangersoversteekplaatsen.

Ondanks eerdere toezeggingen aan zowel de Seniorenpartij als aan de aanbieders van een petitie uit Vinkeveen betreffende de veiligheid van oversteekplaatsen, is er tot nu niet gereageerd op de eerdere vragen hierover. De Seniorenpartij dringt aan op transparantie en een spoedige aanvang van de benodigde maatregelen zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de oversteekplaatsen maximale veiligheid bieden aan de gebruikers hiervan. 

In verschillende informatierondes heeft de Seniorenpartij de wethouder gevraagd extra aandacht te besteden aan de zichtbaarheid op- en om de voetgangersoversteekplaatsen in onze gemeente. Specifiek heeft de Seniorenpartij de wethouder verzocht een inventarisatie van alle in de gemeente aanwezige voetgangersoversteekplaatsen uit te laten voeren.

Daarbij is tevens gevraagd mogelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van de voetgangers te maximaliseren en de partij van de uitkomsten hiervan op de hoogte stellen. De wethouder heeft dit toegezegd.

In de kern Mijdrecht heeft dit geresulteerd in aanvullende veiligheidsmaatregelen op zowel de oversteekplaats Hofland als de Rondweg.

Uit berichten in de lokale pers is gebleken dat in november 2019 ook de inwoners van Vinkeveen hebben aangegeven dat de oversteekplaatsen onveilig zijn voor voetgangers. Zij hebben de wethouder hierover zelfs een petitie aangeboden.

Ook toen heeft de wethouder toegezegd dat de door inwoners van Vinkeveen aangedragen knelpunten meegenomen worden in het onderzoek.

De Seniorenpartij wacht nog steeds op de resultaten van dit onderzoek.


advertentie