Seniorenpartij stelt vragen over luchtkwaliteit

De Ronde Venen - Seniorenpartij De Ronde Venen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de luchtkwaliteit in scholen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in de gemeente.

Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar weer van start en gaan alle leerlingen weer naar school. De Seniorenpartij maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in scholen en vraagt zich af hoe scholen zich hebben voorbereid om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Voor wat betreft ventilatie dienen scholen zich te houden aan het bouwbesluit. Dat is echter een algemene term, waarbij o.a. de luchtkwaliteit geregeld wordt via een ventilatiesysteem en waar openbare gebouwen aan moeten voldoen.

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, zegt geen zicht te hebben of scholen voldoen aan het bouwbesluit en gaat dit nu onderzoeken

Het bouwbesluit uit 2011 geeft echter geen richtlijnen voor bescherming tegen een virus als het coronavirus, dat zich door de lucht verspreid. Er is in de media veel aandacht voor aerosolen die in klaslokalen en andere ruimtes tot besmetting kunnen leiden. Op scholen zitten leerlingen en docenten dichtbij elkaar en in de gangen kan er nauwelijks afstand worden gehouden. 

De Seniorenpartij wil van het college weten of scholen in De Ronde Venen aan het bouwbesluit voldoen en of ze goed voorbereid zijn op de start van het nieuwe schoolseizoen, met betrekking tot de richtlijnen betreffende ventilatie in de scholen. 

Tevens maakt de Seniorenpartij zich zorgen over de luchtkwaliteit in de verzorgings- en verpleeghuizen in De Ronde Venen. Tijdens de langdurige hitte zijn klachten binnengekomen van bewoners dat de temperatuur binnen verschillende huizen zo hoog opliep, dat ouderen, maar ook gehandicapten daar lichamelijke problemen door kregen.

De Seniorenpartij wil van het college weten of zij op de hoogte zijn van de klachten. Daarbij wil de Seniorenpartij ook weten of verzorgings-en verpleeghuizen voldoen aan het eerdergenoemde bouwbesluit met betrekking tot ventilatie.


advertentie