Oversteekplaats Kerklaan Vinkeveen wordt aangepast

Vinkeveen - De voetgangersoversteekplaats op de Kerklaan in Vinkeveen wordt aangepast en veiliger gemaakt. De aanpassingen vinden dit jaar plaats, schrijft het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad.

In die informatienota gaat B&W uitgebreid in op maatregelen om oversteekplaatsen en kruisingen veiliger te maken. Wethouder Alberta Schuurs (Mobiliteit): ,,Veiligheid in het verkeer is van groot belang, we kijken voortdurend hoe we dat kunnen verbeteren. Ook luisteren we naar ervaringen van inwoners, zoals de petitie die eind vorig jaar in Vinkeveen door 400 inwoners werd ondertekend.’’

Doel van de Vinkeveense petitie was aandacht te vragen voor veiliger oversteekplaatsen. Dat kan door ze aan te passen en van betere (led)verlichting te voorzien. De handtekeningen werden in november vorig jaar door initiatiefneemster Lyône Pothuizen aan de wethouder aangeboden. ,,We leven in financieel krappe tijden. Door onze financiële middelen opnieuw te verdelen kunnen we geld vrijmaken om de oversteekplaats op de Kerklaan aan te pakken. Dat is een mooi resultaat’’, zegt Schuurs. 

De voetgangersoversteekplaats ligt dicht bij de bocht en is daardoor niet goed zichtbaar. Om het
oversteken veiliger te maken wordt hij verschoven en met borden beter zichtbaar gemaakt.

Alle voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente zijn de afgelopen maanden tegen het licht gehouden. Gekeken is waar veel voetgangers oversteken en welke door veel auto’s worden gekruist. Deze oversteekplaatsen zijn beoordeeld op veiligheid. De plaatsen waar die kan worden verbeterd worden komende jaren aangepakt.

Eén van die plekken is de kruising Prinses Margrietlaan/Ambachtsherensingel in Mijdrecht. Voor de
kruising zijn vier verschillen de ontwerpen gemaakt die de kruising overzichtelijker en veiliger maken. Deze worden binnenkort besproken met direct betrokkenen.

Daarnaast wordt op een aantal plekken de voorrangssituaties op rotondes verduidelijkt. Hetzelfde geldt voor de oversteek op de Stationsweg in Mijdrecht.


advertentie