Seismologisch onderzoek naar aardwarmte

De Ronde Venen - Vanaf 28 augustus a.s. vindt in De Ronde Venen seismisch onderzoek plaats in de ondergrond. Doel daarvan is de kansen voor het gebruik van aardwarmte beter in beeld te brengen.

Aardwarmte is een duurzame energiebron voor bijvoorbeeld het verwarmen van huizen. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Omwonenden en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen
hierover een brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid. In 2050 moet de energievoorziening duurzaam en CO2-neutraal zijn. Aardwarmte biedt kansen om een deel van de warmtevraag duurzaam in te richten.

Bij aardwarmte wordt gebruikgemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers, zoals huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte
industrie etc, gebracht.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt in grote delen van Nederland onderzoek gedaan. Op onderzoekslijnen wordt seismisch onderzoek verricht. Twee onderzoekslijnen doorkruisen De Ronde Venen.

Vanaf 28 augustus a.s. wordt een lijn die parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal loopt onderzocht. Dit duurt circa 3 weken. Daarna is een lijn aan de beurt die net bovenlangs Mijdrecht en onderlangs Abcoude loopt aan de beurt.

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland' (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Benieuwd wat er precies gebeurt tijdens dit onderzoek? Bekijk dan de video op: https://vimeo.com/337240295.

Meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op www.scanaardwarmte.nl. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in De Ronde Venen. Ook vindt u er updates over de werkzaamheden in dit gebied.

Kijk voor meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor de nieuwsbrief via
www.derondevenen.nl/duurzaam.

Op de foto's: Onderzoek of aardwarmte in De Ronde Venen als duurzame energiebron haalbaar is en de twee onderzoekslijnen door De Ronde Venen. 


advertentie