College niet positief over initiatief Veenergie.nu

De Ronde Venen - Het burgerinitiatief Veenergie.nu wil een zonnepanelenveld van ongeveer 6,5 ha aanleggen achter de Herenweg 293 in Vinkeveen. Een plan dat op het eerste gezicht goed past in de duurzaamheidsambities van de gemeente. Bij uitvoering verwachten ze ongeveer 2.000 huishoudens te voorzien van duurzame stroom. Volgens het college van B&W is er nogal wat mis met de plannen.

Het voorstel van Veenergie.nu ligt bij de gemeenteraad. Die heeft het college van B&W om advies gevraagd. Dat adviseert de raad nog niet in te stemmen met het huidige voorstel en eerst zoekgebieden voor zonnevelden te bepalen.

Daarnaast heeft het plan nog veel haken en ogen. De locatie achter de Herenweg 293 in Vinkeveen ligt in het Natuurnetwerk Nederland en heeft natuur- en cultuurhistorische waarden. Het past niet in het huidige bestemmingsplan en vooralsnog ook niet in het nieuwe bestemmingplan dat de gemeente nu ontwikkelt.

Ook de provincie en het waterschap moeten instemmen met het initiatief. Het plan voldoet verder op een aantal punten niet aan de voorwaarden voor zonnevelden en windmolens die de gemeenteraad onlangs heeft vastgesteld.

Wethouder Kiki Hagen: "Op zich is het logisch dat het voorstel van Veenergie.nu nog niet voldoet aan alle voorwaarden. Het burgerinitiatief lag er voordat we inwoners en belangengroepen lieten meedenken over voorwaarden voor zonnevelden en windmolens. Een van die voorwaarden is dat een locatie in een zogeheten zoekgebied ligt, gebieden waar zonnevelden en windmolens kunnen komen. Welke gebieden daarvoor in aanmerking komen, vragen we vanaf september aan onze inwoners."

Wethouder Hagen legt uit dat bepaalde gebieden, zoals Botshol, op voorhand al uitgesloten zijn. Hagen: "Er zijn ook gebieden met beperkingen zoals de weidevogelgebieden. De locatie van Veenergie.nu is zo'n gebied met beperkingen. We adviseren de raad eerst met onze inwoners geschikte gebieden aan te wijzen.”

Verder vragen de initiatiefnemers de gemeente borg te staan voor ongeveer € 6 miljoen voor de
financiering van het project. Ook vragen ze de gemeente de legeskosten kwijt te schelden. Het college adviseert de raad hiervoor eerst kaders te stellen. 

Volgens het college past het burgerinitiatief Veenergie.nu momenteel niet binnen de regelgeving en het beleid. Het college adviseert de raad eerst te bepalen waar in de gemeente zij zonnevelden willen.

De initiatiefnemers kunnen hun plannen op proces en financiële onderdelen nader uitwerken. Het college vraagt zich wel af of daarmee alle knelpunten worden opgelost. De ruimtelijke beoordeling ligt namelijk voor een belangrijk deel in handen van de provincie en het waterschap.

De raad behandelt het burgerinitiatief naar verwachting na de zomer.

Op de foto: de beoogde locatie van het zonneveld


advertentie