D66: vragen over voorrang Amsterdamse scholieren

De Ronde Venen - De fractie van D66, in de persoon van raadslid Eelco Doorn, heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke voorrang van Amsterdamse leerlingen op leerlingen uit de regio.

Uit een artikel in Het Parool; ‘Alternatief voor matching: voorrang voor scholier uit eigen stad’ wordt duidelijk dat de OSVO, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen, twee alternatieven heeft bedacht om de matching van achtstegroepers te verbeteren.

In één daarvan krijgen Amsterdamse leerlingen voorrang op die uit de regio. En dat raakt De Ronde Venen als buurgemeente van Amsterdam.

D66-raadslid Doorn stelt hierover aan het college van B&W verschillende vragen.

In de eerste plaats of het college zich ervan bewust is dat dit voorstel al geagendeerd staat voor de Algemene Ledenvergadering van de OSVO op 14 september a.s. De tijd is volgens D66 dan ook erg kort om nog tot normaal overleg te komen.

Het voorstel van OSVO er op neer, dat achtstegroepers die op Amsterdamse basisscholen zitten, voorrang krijgen bij plaatsing naar het voortgezet onderwijs; daarna pas volgen leerlingen van buiten Amsterdam, als daar geen volledig onderwijsaanbod is. Als laatste worden de leerlingen geplaatst die uit regio’s buiten Amsterdam komen waar wel een volledig onderwijsaanbod is.

Doorn vraagt zich verder af of het college zich bewust is van de enorme impact van het tweede scenario, het zogeheten 'Deferred Acceptance-scenario'.

“Met de aanwezigheid van het VeenLanden College in onze gemeente ziet het er naar uit dat de OSVO onze gemeente ziet als een gemeente met een ‘volledig schoolaanbod’ en dat betekent dat aankomende eerstejaars wel eens op de laatste plaats kunnen komen te staan bij de schoolkeuze voor een school in Amsterdam” zegt hij daarover.

“En dat”, vervolgt hij, “terwijl vanuit de kern Abcoude vanwege het grote aantal scholieren dat gebruik maakt van een school in Amsterdam, zelfs is voorzien in een aparte buslijn die rijdt op deze scholen en dat schooltijden in Amsterdam zijn aangepast op deze bustijden. Daarnaast fietsen er nogal wat leerlingen naar het op steenworp afstand gelegen OSB in Amsterdam Zuidoost, waar
zij onderwijs volgen.”

Uit diverse signalen van ouders en schoolbesturen uit de gemeente is het Doorn duidelijk dat dit voorstel veel onrust veroorzaakt onder ouders van achtstegroepers.

D66 vindt dat het college snel actie moet ondernemen en snel duidelijkheid moet scheppen over de voorstellen die er nu nog liggen. Doorn vraagt het college c.q. wethouder Kiki Hagen (D66) daarom snel contact op te nemen met het bestuur van de OSVO en met de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman.

Op de foto: D66-raadslid Eelco Doorn


advertentie