Workshop 'Met plezier samenwerken'

De Ronde Venen - Het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Ronde Venen organiseert op 15 oktober a.s. de workshop 'Met plezier samenwerken – Samen maken we het verschil'.

Plezierig samenwerken kan best een uitdaging zijn. Misschien ben je geneigd confrontaties uit de weg te gaan, omdat je bang bent de harmonie te verstoren. Geef je toe aan de wensen van anderen, terwijl je dat misschien niet wil. Dat is jammer, want het staat het plezierig samenwerken in de weg.

De kans bestaat dat gevoelens van onveiligheid en boosheid zich ophopen. In een veilige setting heb je meer plezier van je vrijwilligerswerk en dit is mede bepalend voor het succes van de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet.

Rond de week tegen het pesten (van 21 t/m 25 september 2020) organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Ronde Venen daarom voor vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren en/of bestuursleden van maatschappelijke organisaties in De Ronde Venen op 15 oktober a.s. de workshop: Met plezier samenwerken – 'Samen maken we het verschil'.

Tijdens de workshop komt onder meer aan de orde wat het verschil is tussen gewenst, ongewenst gedrag en conflicten, het respect voor elkaar en onderlinge verschillen vergroten, types die je tegenkomt in samenwerking, hoe je zelf kunt voorkomen dat je minder wordt gezien en gehoord etc. 

De workshop wordt verzorgd door Mirelle Valentijn. Zij heeft jarenlange ervaring in het lesgeven aan pedagogisch professionals en vrijwilligers in diverse organisaties en ervaart een enorm plezier in het delen van haar eigen kennis en ervaring.

Het Steunpunt wekt volgens de richtlijnen van het RIVM. Bij de bevestiging van de inschrijving wordt een protocol meegestuurd.

Aanmelden voor de workshop kan per e-mail via s.ridderhof@stdb.nl.advertentie