Bouwverkeer Abcoude via reguliere route

Abcoude - In de Stationsstraat van Abcoude worden in het nieuwbouwproject 'Tussen Gein & Angstel', de voormalige Rabobanklocatie, 4 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Om de overlast van het bouwverkeer voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente verschillende routes laten onderzoeken.

Op basis van daarvan heeft het college van B&W besloten het bouwverkeer via de reguliere route (Amsterdam Zuidoost, Nieuwe Amsterdamseweg, Kerkplein) naar de bouwplaats te laten rijden.

Om de nieuwbouwlocatie te bereiken met bouwverkeer hebben de aannemer en gemeente De Ronde Venen overlegd over mogelijke aanrijroutes. Belangrijkste aandachtspunten waren beperking van het risico op schade aan woningen, riolering en waarborging van de verkeersveiligheid, 

Aanvankelijk liep de beoogde ontsluiting van het bouwterrein via de Willem van Abcoudelaan, zodat het centrum werd ontzien. Hiervoor was een verkeersontheffing nodig. Inwoners van de Fortbuurt hebben hun zorgen geuit over de beoogde ontsluiting. Om alles goed te kunnen beoordelen heeft de gemeente extern advies ingewonnen bij Sweco en Goudappel Coffeng.

Vanwege de centrale ligging van het bouwproject, kent elke mogelijke bouwroute knelpunten. Op basis van de uitkomsten van het externe onderzoek heeft B&W besloten medewerking te verlenen aan de reguliere route (Amsterdam Zuidoost, Nieuwe Amsterdamseweg, Kerkplein) naar de bouwplaats. Voor exceptioneel bouwverkeer is de route via het Amsterdam-Rijnkanaal als meest wenselijk aangemerkt.

Omwonenden van het bouwproject worden per brief over het besluit geïnformeerd.


advertentie