Extra maatregelen tegen coronavirus

Regio - In overleg met de andere veiligheidregio's en met het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), naast de maatregelen die het kabinet in zes Veiligheidsregio's in de Randstad heeft getroffen, een aantal extra maatregelen afgekondigd.

Het kabinet heeft besloten dat in de horeca vanaf 24:00 uur de muziek uit en het volle licht aan moet en dat er geen nieuwe mensen meer naar binnen mogen. De zaken moeten om 01:00 uur dicht, dat geldt ook voor terrassen. Verder komt er een verbod op het zich ophouden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Het kabinet heeft ook bepaald dat georganiseerde samenkomsten van meer dan 50 personen in publieke ruimte (dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden) een meldplicht geldt.

Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september jl. 18:00 uur van kracht en gelden ook in de provincie Utrecht.

Binnen de VRU neemt het aantal besmettingen nu vooral toe onder mensen tussen de 20 en 39 jaar. Met name jongeren van 20 tot 24 dragen het virus. De waarnemend voorzitter van de VRU, Peter den Oudsten, wil mensen vooral motiveren om zich aan de regels te houden, om deze crisis samen het hoofd te bieden.

“De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toe neemt. Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoe lang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal. We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen. Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger besluiten komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”Er komt extra communicatie over de basisregels. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht loopt deze maand nog de campagne ‘Hou vol’ en in de stad Utrecht loopt de campagne ‘Thirty030’ #KILLDE2EGOLF. Ook in andere gemeenten in de regio lopen diverse campagnes. Eind deze maand kunnen gemeenten in de Veiligheidsregio de jongerencampagne van het Rijk omzetten in een eigen lokale campagne.

Er is speciale aandacht voor groepen waar de meeste besmettingen plaatsvinden. In verschillende plaatsen zijn er gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties van studenten en studentenhuisvesting, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers, bondgenoten, vertegenwoordigers migrantenorganisaties en branches zoals detailhandel.

In de stad Utrecht heeft de burgemeester bijvoorbeeld vandaag afgesproken dat koepels van sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen volgende week zelf met een actieplan komen om de verspreiding terug te dringen. Ook doet de VRU een hernieuwde oproep aan branches, zoals supermarkten, warenhuizen en horecagelegenheden, om vast te houden aan het coronabeleid van afstand houden, schoonmaken en mensen actief te blijven wijzen op naleving.

Naast het blijven motiveren van mensen om de coronaregels in acht te nemen, gaat de VRU de mogelijkheden voor- en behoefte aan het instellen van venstertijden in winkels, en overheidsinstellingen zoals bibliotheken en buurtcentra onderzoeken, zodat kwetsbare groepen daar op een rustiger tijdstip naar toe kunnen.Er komt waar mogelijk verscherpte handhaving op naleving van de maatregelen, zoals het versneld sluiten van instellingen of locaties waar een besmettingshaard is ontstaan. Doel is verdere besmetting zo snel mogelijk in te perken. De VRU zet ook in op aanscherping van toezicht en handhaving in parken, gebieden met een risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.


advertentie