'Meer grip op kosten Sociaal Domein'

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen heeft opnieuw met stijgende kosten te maken in het Sociaal Domein. Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo en de jeugdhulp, neemt toe en er wordt steeds zwaardere hulp ingezet. Dit maakt dat de financiële tekorten blijven oplopen.

Het college van B&W wil meer grip op de financiën krijgen. Het geeft daarom een extern bureau opdracht om de geldstromen, het handelen van de organisatie en de werkprocessen tegen het licht te houden. 

Wethouder Alberta Schuurs: “Het onderzoek naar de geldstromen gaat over de huidige financiële
processen en de controle van de facturen. Het moet beter inzichtelijk zijn welke zorg we geven en wat de daarbij behorende kosten zijn. Zo kan de gemeente bewaken dat de werkelijke kosten goed in de pas lopen met de begroting.”

Wethouder Kiki Hagen: “Wij zien nu dat we meer kinderen helpen en dat de zorg dichterbij is, een goede zaak. Tegelijkertijd zien we dat er steeds complexere duurdere zorg nodig is en dat de kosten voor de zorg in het algemeen stijgen. Het is onze taak om juist de zware zorg zoveel mogelijk te voorkomen.”

De maatregelen die ingezet zijn op de jeugdzorg worden verder geïntensiveerd. Dit zijn maatregelen voor de middellange termijn. Denk daarbij aan het werken met ondersteuners voor jeugd-GGZ in de huisartsenpraktijken en de samenwerking met het onderwijs en met de sportverenigingen.

Het gaat ook om maatregelen voor de lange termijn. De gemeente werkt ernaartoe dat zo min mogelijk kinderen in de dure- en zware jeugdzorg terechtkomen.

Met dit onderzoek en de reeds ingezette maatregelen wil het college ervoor zorgen dat de basis in het Sociaal Domein op orde is. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de gemeenteraad.


advertentie