Seniorenpartij: nog steeds fietschaos in Mijdrecht

De Ronde Venen - De Seniorenpartij De Ronde Venen vindt het bij het busstation aan de Rondweg in Mijdrecht nog steeds een fietsenchaos. De partij stelt hierover opnieuw vragen aan het college van B&W.

De Seniorenpartij De Ronde Venen vraagt opnieuw aandacht voor de openbare veiligheid rondom het busstation aan de Rondweg.

Na eerdere vragen van de partij over de fietsenchaos bij het busstation Mijdrecht in de commissies Ruimtelijke Zaken van 3 december 2019 en 11 februari jl. stelt zij hierover opnieuw vragen.

Bij de start van het nieuwe schoolseizoen blijkt dat er nog steeds veel fietsen buiten de stalling van het busstation Rondweg staan in de doorloop tussen de trap en de voetgangersoversteekplaats, waardoor de passage voor voetgangers gehinderd wordt. Dat is vooral een groot probleem voor mensen die slecht ter been zijn en ouderen, schrijft de Seniorenpartij.

Naar aanleiding van de eerdere vragen zijn op 8 februari jl. de beleidsregels in de APV gewijzigd. Daarmee werd de mogelijkheid geopend voor een effectieve uitvoering en handhaving op dit probleem.

Ondanks de toezeggingen om intensief te handhaven worden nog steeds fietsen buiten de stalling in de doorloop en op het naastliggend trottoir geplaatst.

De Seniorenpartij verzoekt de wethouder met klem om nu eindelijk uitvoering te geven aan de door haar gedane toezeggingen, en op korte termijn de doorloop vrij van geplaatste fietsen te maken en te houden.

Foto: Seniorenpartij De Ronde Venen


advertentie