Provincie steunt uitvoering klimaatakkoord

Regio - De provincie Utrecht steunt de grootschalige bouw van tientallen nieuwe zonnepanelen en windmolens in de regio. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daar afgelopen donderdag mee ingestemd. Ook komt er een inventarisatie naar welke gemeentes enthousiast zijn over kernenergie.

De provincie onderstreept daarmee de plannen van alle Utrechtse gemeenten om te voldoen aan de regionale uitvoering van het klimaatakkoord. Het doel is om in het jaar 2030 ongeveer de helft van de energie in de provincie duurzaam op te wekken met extra windmolens en zonnepanelen.

Waar die extra windmolens en zonnepanelen moeten komen is nog niet bekend, omdat het conceptplannen zijn. Over locaties gaan samenwerkingsverbanden van gemeentes, de U16, de regio Amersfoort en de regio FoodValley, binnenkort met elkaar in conclaaf. Ook worden bewoners benaderd om mee te praten of bezwaar te maken.

Sommige regio's hebben wel een denkrichting meegegeven. Zo is het streven om vooral langs snelwegen, spoorwegen en kanalen windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Maar ook locaties als natuurgebieden behoren tot de zoeklocaties in deze zogeheten Regionale Energie Strategie (RES). 

Kernenergie is geen onderdeel van het grootschalige energieplan. Toch willen VVD, Forum voor Democratie, CDA en 50PLUS onderzoeken of gemeentes oren hebben naar de opwekking met behulp van kernreactoren op de lange termijn. Een voorstel voor onderzoek naar kernernergie kreeg een nipte meerderheid doordat de PvdA met 2 zetels voor en 2 zetels tegen stemden.

Ook vanuit Den Haag wordt kernenergie steeds serieuzer genomen. Minister Wiebes schreef afgelopen donderdag een brief aan de Tweede Kamer over een onderzoek waaruit blijkt dat nucleaire energie niet duurder is dan opwekking via wind of zon. Tijdens de politieke beschouwingen werd een motie van Klaas Dijkhoff (VVD) voor onderzoek naar kernenergie ook al gesteund.

Bron: RTV Utrecht


advertentie