RVB 'geschokt door verhoging ozb ondernemers'

De Ronde Venen - Ronde Venen Belang (RVB) zegt 'geschokt' te zijn over de voorgenomen verhoging van de OZB voor ondernemers. 

In de Programmabegroting 2021 staat dat het college van B&W van plan is de OZB voor ondernemers met 88% te verhogen. Dit komt, volgens RVB, neer op bijna een verdubbeling van de OZB voor ondernemers in één jaar tijd.

RVB schrijft dat de ondernemers nu moeten opdraaien voor het verdampen van de reserves en voor onnodige uitgaven door het college van VVD, CDA en D66. RVB geeft hierbij twee voorbeelden: een nieuwe elektrische veerpont in Nessersluis, die volgens RVB ook een goedkopere dieselpont had kunnen zijn, en de invoering van Diftar wat de inwoners alleen maar op kosten jaagt en zwerfvuil verergert.

Ook wijst RVB op de oplopende tekorten van nu al € 2,5 miljoen op de Jeugdzorg. Het college is naar de mening van RVB niet 'in control' en blijft maar geld uitgeven. En daar zouden de ondernemers nu voor moeten bloeden. De tekorten van de gemeente zijn in de ogen van RVB de eigen schuld van het college. 

'In deze zeer moeilijke tijd zadelt het college onze ondernemers op met een forse lastenverhoging', schrijft RVB in haar persbericht. De fractie kondigt aan dat ze zich fel hier tegen zal verzetten.

Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen van 28 en 29 oktober zal RVB alternatieven aandragen voor hoe het anders en beter kan.

RVB vraagt inwoners van De Ronde Venen of zij ideeën hebben om de begroting van de gemeente sluitend te maken? Extra inkomsten? Of ergens op bezuinigen? Reageren kan op de website van RVB: www.rondevenenbelang.nl.


advertentie