Burgerinitiatief VEENERGIE.NU aangehouden

Vinkeveen - Het burgerinitiatief VEENENERGIE.NU zal komende donderdag niet in de gemeenteraadsvergadering worden behandeld. Het bestuur van het burgerinitiatief houdt het voorstel aan. Het bestuur stelt nadrukkelijk dat er geen sprake is van afstel. Het voorstel zal zodra tijd rijp is weer worden aangeboden.

Donderdag 1 oktober a.s. zou het burgerinitiatief van de coöperatie VEENERGIE.NU op de agenda van de gemeenteraad staan. Het bestuur van de coöperatie had na de commissiebehandeling in eerste instantie aangegeven het voorstel willen te behandelen in de raad. Echter na raadpleging van deskundigen en een aantal mede-indieners besloot het bestuur van de coöperatie VEENERGIE.NU het voorstel aan te houden.

Belangrijkste motivering hiervoor is dat voor het burgerinitiatief op dit moment te weinig draagvlak is, omdat tijdens de commissiebehandeling bleek dat de gemeenteraad eerst zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens wil aanwijzen alvorens het burgerinitiatief te beoordelen. De griffier van de gemeente is gevraagd het punt van de agenda te halen.

Initiatiefnemer René Bultena: “De gemeenteraad heeft in februari 2018 besloten dat er met spoed 40 hectare zonnevelden moesten komen. Er is echter tot op heden nog niets gebeurd, dus daarom kwamen wij met het burgerinitiatief voor 6,5 ha zonnepanelen, waarvan de opbrengsten maximaal ten goede komen aan de inwoners. In juli is het beleid windmolens en zonnevelden goedgekeurd. Het burgerinitiatief is ingediend in november 2019. Wij verwachtten dan ook een normale behandeling. Wethouder Hagen heeft echter ons voorstel beoordeeld aan het nieuwe beleid van juli 2020.” 

Mede-initiatiefnemer Anco Goldhoorn: “Ondanks dat in dat beleid op veel punten de criteria niet zijn uitgewerkt, heeft de wethouder haar eigen interpretatie daaraan gegeven en een oordeel gegeven over het burgerinitiatief. Heel discutabel, gezien onze heldere presentatie, waarin wij die
interpretatie van de wethouder met heel andere inzichten ter discussie stelden. Ondanks die
presentatie was wel het gevolg dat veel raadsfracties het burgerinitiatief als onvoldoende
beoordeelden."

De wethouder en diverse insprekers stelden tijdens de behandeling van het inititief in de commissie dat het plangebied natuur zou zijn. Goldhoorn: “Geheel ten onrechte. In onze presentatie toonden we met een officieel schrijven van de provincie Utrecht aan dat het geen natuurgebied is. De wethouder bleef echter volhouden dat het natuur was en wilde haar notitie niet aanpassen, ook niet op dit punt. En de commissie stemde hier mee in.”

Het burgerinitiatief is aangehouden. Dit betekent dat het terugkomt op de agenda. René Bultena: “Het proces van zoekgebieden is gestart. Wij zijn ervan overtuigd dat er in onze gemeente maar weinig gebieden overblijven waar een windmolen of zonneveld kan worden gesitueerd, zonder bezwaren van omwonenden of andere redenen zoals, beperkingen Schiphol, NNN-gebied, Vogelhabitat, Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed."

Volgens Bultena is er nog een praktisch bezwaar: "De infrastructuur van Stedin heeft te weinig capaciteit en je zult voor windmolens en zonnevelden zelf een kabel moeten aanleggen. Dat zal voor grote delen van de gemeente te duur zijn. En dan komen we met ons voorstel weer terug.”

Anco Goldhoorn: “Wij blijven ons namelijk inzetten om inwoners door een lagere stroomprijs te laten profiteren van de energietransitie. Dit omdat het voordeel niet uitsluitend mag gaan naar mensen met geld die in staat zijn te investeren in windmolens of zonnepanelen. Ongeacht de omvang van de portemonnee moet iedere inwoner er beter van kunnen worden. Die kans komt zeker terug.”

Kijk HIER en HIER naar de items die wij over VEENERGIE.NU maakten voor Nieuwsronde.


advertentie