Gemeente zoekt gebieden zonnevelden en windmolens

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen zoekt gebieden in de gemeente waar zonnevelden en windmolens geplaatst kunnen worden. "Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk daken in De Ronde Venen vol liggen met zonnepanelen. Maar dit is slechts 20% van de energie die we nodig hebben", zegt Kiki Hagen, wethouder Duurzaamheid van De Ronde Venen.

”We hebben daarom ook zonnepanelen op land (zonnevelden) en windmolens nodig. Waar passen die binnen onze gemeente? Ik roep alle inwoners op om via www.zonenwindkaart.nl mee te zoeken naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Dit kan tussen 21 september en 12 oktober."

"Samen met onze inwoners staan we voor een grote opgave", vervolgt Hagen. "We willen als gemeente in 2040 klimaatneutraal zijn: alle energie die we dan verbruiken is duurzaam. Daarmee dragen we als gemeente bij aan het klimaatakkoord. Dit doen we met de beste, nu bewezen technieken: zon- en windenergie. Al omarmen we ook nieuwe technieken die duurzame energie opwekken."

Op www.zonenwindkaart.nl kunnen inwoners online zonnevelden en windmolens plaatsen in verschillende gebieden in de gemeente. Het programma rekent direct bij iedere keuze de bijdrage aan de energietransitie door. Ook kunnen inwoners een gebied aanwijzen waar ze liever geen zonnevelden of windmolens zien.

Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van de zon- en windkaart kunnen naar het spreekuur in het gemeentehuis en bij de servicepunten in de kernen Abcoude, Mijdrecht en Wilnis. Inwoners kunnen voor het inplannen van een afspraak bellen naar (0297) 29 16 16, of een e-mail sturen naar duurzaam@derondevenen.nl.

Op www.zonenwindkaart.nl kunnen inwoners via een chatfunctie vragen stellen over de kaart. Inwoners kunnen ook terecht met vragen op de social mediakanalen van de gemeente.

Ook gaat de gemeente de dorpen in met een koffiekar. Op donderdag 8 oktober a.s. staat het team Duurzaamheid van 13:00 tot 16:00 uur op ‘t Marktveld in Abcoude. Op donderdagmiddag 1 oktober a.s. staat het team van 13:00 tot 16:00 uur op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Voor vragen of hulp bij het invullen van de kaart kunnen inwoners bij deze koffiekar terecht.

De gemeente verzamelt de voorkeuren van iedereen die de kaart invult. Samen met inwoners, belangengroepen, agrariërs, de provincie en Stedin bekijkt de gemeente de resultaten van de kaart. Naast deze resultaten wordt ook gekeken welke natuur, cultuurhistorie en andere kwaliteiten gebieden bezitten. Deze belangen en de voorkeuren van inwoners wegen mee bij de keuze van gebieden waar zonnevelden en windmolens komen, én om te bepalen waar als eerste gestart wordt.

Naar verwachting worden in het voorjaar van 2021 de geschikte zoekgebieden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Er komen geen zonnevelden en windmolens buiten de zoekgebieden.

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Inwoners kunnen zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief op www.derondevenen.nl/duurzaam.


advertentie