Miljoenen extra voor ov regio Amsterdam

Regio - De Vervoerregio Amsterdam maakt € 235 miljoen extra vrij voor onder meer het openbaar vervoer in Amsterdam en omliggende regio. De extra miljoenen dienen om de mobiliteit in de regio opnieuw vorm te geven na de coronacrisis, het openbaar vervoer weer aantrekkelijk te maken en de economie te stimuleren. Dat gebeurt door te investeren in verkeersveiligheids- en OV-projecten, zero emissiebussen en reizen buiten de spits. 

Het zogeheten ‘coronapakket’ bestaat uit € 30 miljoen voor investeringen in infrastructuur (voor 2021) en € 205 miljoen voor duurzaamheid, inclusiviteit en spitsmijden (2021 en verder). Een groot deel hiervan gaat naar de transitie naar volledig emissievrij busvervoer. Dit pakket, dat is voorgelegd aan de regioraad, komt bovenop de reguliere investeringen in mobiliteit van circa € 130 miljoen per jaar.

De coronacrisis wordt door de Vervoerregio Amsterdam gezien als een unieke kans om noodzakelijke veranderingen door te voeren om de mobiliteit in de regio toekomstbestendig te maken. “Het aanpakken van de immense drukte in de hyperspits, echt de slag maken naar emissievrij vervoer, het aanpakken van gevaarlijke punten. De ideeën lagen er, maar de tijd vraagt nu om actie en anticyclische investeringen die de bereikbaarheid van de regio de kwaliteitssprong geeft die het verdient”, zegt Sharon Dijksma, voorzitter van de Vervoerregio.

De Vervoerregio investeert in alle concessiegebieden, waaronder Amstelland-Meerlanden, in zero emissiebussen en bijbehorende laadinfrastructuur. Het is de bedoeling dat alle bussen in Nederland in 2030 emissievrij zijn. Als tussenstap streeft de Vervoerregio naar 95% emissievrij openbaar vervoer in 2025. Op dit moment rijdt circa 20% van het OV in de regio Amsterdam op groene stroom of waterstof.

Door de lagere reizigersaantallen wordt daarnaast de vernieuwing van het stationsgebied aan de centrumzijde van Amsterdam CS versneld uitgevoerd, waaronder de bouw van een ondergrondse fietsenstalling met 7.000 plekken. Ook wordt vervroegd geïnvesteerd in een betere doorstroming van het openbaar vervoer in Amsterdam en in routes die fietsen op korte afstanden stimuleren. Verder wordt de toegankelijkheid van haltes onderzocht, waarna een programma wordt opgesteld om deze versneld toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Andere maatregelen die worden getroffen – zoals de inzet op spitsmijden en onderzoek naar rijden op biodiesel – kosten volgens de Vervoerregio relatief weinig, maar kunnen wel veel opleveren. “Spitsmijden leidt tot betere verdeling van reizigers in het ov en het daarmee optimaliseren van voertuigcapaciteit. Rijden op biodiesel leidt tot negentig procent reductie op uitstoot van de omgebouwde voertuigen met een bescheiden investering.”

Bron: OVPro


advertentie