Gemeente wil digitale bereikbaarheid verbeteren

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen gebruikt vanaf nu de dienst Klik voor Teletolk. Op verzoek van de gemeenteraad wordt deze dienst ingezet en na verloop van tijd geëvalueerd.

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakgebrek of die moeite hebben met de taal kunnen met deze dienst een vraag stellen aan de gemeente via een gebarentolk of door middel van geschreven tekst. De lancering is in de Week van de Toegankelijkheid, die van 5 tot en met 9 oktober loopt, met dit jaar speciaal aandacht voor digitale toegankelijkheid.

Via e-mail en Whatsapp is gemeente De Ronde Venen al langer bereikbaar voor mensen met een
gehoorbeperking. Een extra dienst is de knop naar Klik voor Teletolk op de contactpagina van de
gemeentesite. Wie op deze knop klikt, krijgt met de videoverbinding op de laptop, tablet, smartphone of gewone computer contact met een tolk van KPN. Deze tolk voert het gesprek tussen de beller en het klantcontactcentrum van de gemeente. Wie belt kan ervoor kiezen zelf te praten, in gebarentaal met de tolk te spreken en de tolk dit te laten vertalen óf de tekst in te tikken.

Wie klikt op de knop 'Lees voor' op de startpagina van de gemeentesite, kan de teksten op de site laten voorlezen. Bij het voorlezen krijgt de besproken tekst een kleurmarkering. Zo is al luisterend goed te begrijpen wat wordt voorgelezen.

Op de site staat naast de voorleesknop een contrastknop. Wie daar naartoe gaat kan het contrast tussen tekstkleur en achtergrond vergroten. Het contrast maakt de informatie op de site beter te lezen. Verder is het mogelijk met de tabtoets door de site te navigeren, zonder het gebruik van de muis.

Sinds 23 september jl. moet de gemeentesite volledig toegankelijk zijn voor iedereen. Dit betekent ook voor mensen met een functiebeperking en voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. De gemeente heeft een verklaring van toegankelijkheid gekregen. Daarin staat beschreven aan welke toegankelijkheidseisen de site voldoet en wat de gemeente eraan doet om dit te verbeteren. Doel is het waarmerk drempelvrij te krijgen voor het einde van dit jaar.

Voor verdere verbetering wil de gemeente samenwerken met mensen met een beperking. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij tenslotte beoordelen wanneer een website voldoet en dus toegankelijk en gebruiksvriendelijk is.


advertentie