RVB: 'gemeente moet burgerlijk ongehoorzaam zijn'

De Ronde Venen - Ronde Venen Belang (RVB) vindt dat gemeente De Ronde Venen best wel eens burgerlijk ongehoorzaam mag wezen en een, wettelijk niet toegestane, niet-sluitende begroting voor 2021 moet inleveren.

Eind november besluit de gemeenteraad over de begroting 2021. De begroting die is gepubliceerd heeft al tot veel commotie geleid, schrijft RVB. Op elk terrein wordt bezuinigd met als klap op de vuurpijl een 88% verhoging van de OZB voor ondernemers. Volgens RVB is deze lastenverzwaring niet uit te leggen.

Volgens de lokale partij zwabbert het college van B&W alle kanten op. Aan de ene kant een wethouder economische zaken die overal roept 'shop lokaal' en aan de andere kant een wethouder financiën die het verdiende geld weer bij de ondernemers komt ophalen. RVB vindt dat het niet gekker moet worden.

Het college heeft nu in de begroting 2021 een aantal ombuigingen opgenomen die, volgens RVB, vooral ten koste gaan van het voorzieningenniveau waar inwoners direct iets van merken. RVB heeft in de commissievergadering al laten weten de inwoners en ondernemers niet te willen laten opdraaien voor de tekorten, maar het Rijk voor die tekorten verantwoordelijk te willen stellen.

Volgens financieel woordvoerder René Bultena is vooral de jeugdzorg "het grootste pijnpunt, gevolgd door de huishoudelijke hulp. Dure trajecten in de jeugdzorg en forse stijging huishoudelijke hulp door een door het Rijk opgelegd abonnementstarief van € 19 per maand zijn de oorzaak van overschrijdingen in vrijwel alle gemeenten. Dat kan en mag zo niet doorgaan. We krijgen gewoon te weinig geld uit Den Haag en dat kunnen we niet langer accepteren.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandelt namens de gemeenten met het Rijk.
Al diverse keren is het probleem van de tekorten in het sociaal domein door de VNG aangekaart. Fractievoorzitter Maarten van der Greft: “Dit heeft slechts tot een matig resultaat geleid van een klein incidenteel bedrag."

Volgens Van der Greft is de VNG akkoord gegaan met de afspraak met het Rijk dat de tekorten in het Sociaal Domein onderdeel worden van coalitieonderhandelingen na de landelijke verkiezingen van maart 2021. Van der Greft: "Op dit moment kun je daar niets mee en moet je spreken van een slecht onderhandelingsresultaat. Vraag is ook of de coalitieonderhandelingen voldoende uitkomst bieden voor de gemeenten, aangezien het huishoudboekje van de staat aardig in het rood staat als gevolg van het coronavirus.”

De RVB-fractie stelt de gemeenteraad voor de tekorten op het sociaal domein apart op te nemen als 'vordering op het Rijk' waarmee die tekorten niet in de exploitatie van de gemeente terechtkomen. 

René Bultena: “Hierdoor kan een aantal bezuinigingen achterwege blijven. Daar kan ik meerdere redenen voor op noemen. Zo is het totaal onduidelijk hoe onze gemeente uit de coronacrisis komt. Hoeveel bedrijven vallen er om of hebben een scherp verlaagde omzet? Hoeveel mensen raken hun baan kwijt en moeten een beroep doen op bijstand of zelfs Wmo? Waarom moeten ondernemers de last dragen, terwijl zij moeite doen om te overleven en de tekorten zeker niet door hen zijn
veroorzaakt? Echt een verkeerde koers van het college!”

Wettelijk is het niet mogelijk een niet-sluitende begroting bij de provincie in te dienen. Maarten van der Greft: “Ook de provincie Utrecht kent de problemen van de tekorten in het Sociaal Domein. Daarover heeft zij met de andere 11 provincies het kabinet een brandbrief geschreven. Maar ook de provincie zal er van overtuigd zijn dat het woon-, werk- en recreatieklimaat niet verloren mag gaan omdat het kabinet te weinig geld overmaakt naar de gemeenten voor het Sociaal Domein.“

Bultena vult aan: “Het is wel erg makkelijk om in Den Haag te koketteren met belastingverlagingen, waarna gemeenten de belastingen moeten verhogen en het voorzieningenniveau voor inwoners om zeep wordt geholpen. Dat kun je als lokale partij toch niet verkopen? Wij zitten er voor de inwoners.” Van der Greft: Wat denk je van de ondernemers? Het lijkt mij stank voor dank. Ondernemers zijn de ruggengraat van de samenleving. Die ga je toch niet confronteren met een absurde verhoging van 88% van de OZB?”

Als De Ronde Venen geen sluitende begroting presenteert is zij niet uniek. Bultena: “De gemeenteraad van Stadskanaal heeft op 6 oktober jl. unaniem gesteld dat genoeg genoeg is en dat het Rijk nu eerst met aanvullende middelen over de brug moet komen."

En daar zal het volgens Bultena niet bij blijven: "Het merendeel van de gemeenten komt straks tekort op Jeugd en Wmo. Het zou de RVB-fractie niets verbazen dat meerdere gemeenten Stadskanaal en mogelijk straks de Ronde Venen zullen volgen.”

Van der Greft: "Het past ook bij onze motie die de laatste raadsvergadering unaniem is  aangenomen. In deze motie geeft de raad aan zich aan te melden bij “Raden in verzet” om extra druk op de rijksoverheid te zetten om bij overdracht van taken ook voldoende middelen mee te geven.”

Van der Greft: Door geen sluitende begroting te leveren moet je als bestuur de moed hebben om zogezegd “burgerlijk ongehoorzaam“ te zijn. Dat vergt lef, omdat in bestuurlijk Nederland het niet de handelwijze is waarmee je in de Tweede Kamer of Provinciale Staten komt." Bultena vult aan: "Wij als fractie van Ronde Venen Belang hebben er echter alle vertrouwen in dat ons college zich meer gelegen laat liggen aan onze inwoners en ondernemers dan aan de eigen politieke carrière."


advertentie