Julianaschool Wilnis onderzoekt samenwerking

Wilnis - De besturen van de protestants-christelijke basisscholen Eben-Haëzer (Kamerik), De Wegwijzer (Kockengen), Kon. Julianaschool (Wilnis) en Jorai (Zegveld) willen tot een verdergaande samenwerking komen. Om het vervolgonderzoek hiertoe te markeren, ondertekenden de besturen woensdag 7 oktober jl. een intentieverklaring.

De vier besturen werken al sinds 1999 samen in de Federatie voor protestants-christelijk basisonderwijs Het Groene Hart. Reeds langere tijd worden er gesprekken gevoerd tussen de verenigingen over verdere samenwerking op bestuursniveau.

In het vervolgonderzoek worden de gevolgen van de mogelijke besturenfusie in kaart gebracht. De besturen hechten grote waarde aan een zorgvuldig en breed gedragen proces, waarbij de meerwaarde merkbaar en overtuigend moet zijn. Pas als er een goed en zorgvuldig beeld is van de gevolgen van de mogelijke fusie, kan verdere besluitvorming plaatsvinden.

Als belangrijke voorwaarde om te komen tot een bestuurlijke fusie hebben de besturen gesteld dat de scholen allemaal hun eigen herkenbare karakter hebben en deze dienen te behouden. Dit ‘eigen gezicht’ wordt bepaald door de leerkrachten, leerlingen, ouders en de betreffende dorpscultuur. Het uitgangspunt voor het vervolgonderzoek is dan ook dat de vier schoollocaties behouden blijven.

Bron: Woerdensche Courant.nl Foto: Facebook Derk Boswijkadvertentie