Elektriciteitsnet op de schop voor groene stroom

Regio - Het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht gaat op de schop om de toenemende vraag naar elektriciteit te beantwoorden en om het beter voor te bereiden op de toevoer van duurzame energie.

Netbeheerder Stedin trekt vanaf nu ieder jaar ruim een half miljard euro uit om het net uit te breiden. Dat is € 90 miljoen meer dan in de voorgaande jaren, meldt Stedin in haar investeringsplan.

De rekening voor dit bedrag komt te liggen bij alle afnemers van de stroom, zoals alle Utrechtse huishoudens en bedrijven.

De maatregelen zijn hard nodig om klanten van steeds meer elektriciteit te kunnen voorzien. Daarnaast is het Utrechtse elektriciteitsnet helemaal niet berekend op de toevoer van duurzame energie uit nieuwe windmolens en zonnepanelen die in de Regionale Energiestrategie (RES) staan beschreven.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwde al voor overbelasting van het net door de RES. Stedin zit daarom ook met de gemeenten en de provincie om tafel om daar oplossingen voor te zoeken. Ook kunnen ze meepraten over waar nieuwe windmolens en zonnevelden het makkelijkst kunnen worden aangesloten op de kabels en hoogspanningsstations van de netbeheerder.

Stedin heeft daarvoor al in kaart gebracht waar opgeschaald moet worden. In totaal worden de komende jaren op 17 locaties in de provincie Utrecht grootschalige werkzaamheden uitgevoerd. De plannen spreken over het bouwen van grote nieuwe transformatorstations, het moderniseren en versterken van huidige voorzieningen en het trekken van honderden kilometers aan extra bekabeling onder de grond.

De investering is mogelijk doordat we steeds meer geld van onze energierekening afdragen aan netbeheer. "De afgelopen jaren zie je dat dat bedrag dat daarvoor wordt betaald steeds hoger wordt", aldus Koen de Lange, woordvoerder van Stedin. "Het gaat dan wel in stapjes van bepaalde percentages, maar het groeit steeds meer."

Niet alleen de bekabeling, maar ook het plaatsen van nieuwe windmolens verhoogt de elektriciteitsnota. "De ODE, Opslag Duurzame Energie, is een post om duurzame energie (windmolens) van te bekostigen. Ook die is steeds meer gaan stijgen", zegt De Lange.

Bron: RTV Utrecht Foto: Stedin (bewerking RTV Utrecht)


advertentie