Marickenland wordt aantrekkelijke leefomgeving

De Ronde Venen - Het nieuwe natuurgebied Marickenland in de polder Groot-Mijdrecht, wordt een aantrekkelijke leefomgeving voor de grote karekiet, de woelmuis, orchideeën en zelfs de otter. Dit unieke gebied gaat bestaan uit rietland, moeras, vochtig hooiland en kruiden- en bloemrijk grasland. 

Boswachter van Staatsbosbeheer Koen Fousert kijkt er al naar uit: “Het landschap wordt gevarieerder en ik hoop dat het hier gaat wemelen van de planten en dieren die goed gedijen in een natte omgeving.”

Koen: “Staatsbosbeheer is de eigenaar en beheerder van Marickenland. Als boswachter mag ik dit nieuwe gebied dus gaan beheren. Er liggen heel veel kansen om de biodiversiteit te vergroten. De uitdaging daarbij is om de ruigte in toom te houden. Met andere woorden: dat het een moeras blijft en er geen aangroei van bomen komt. We willen natuurlijk dat de weidevogels en moerasvogels hier voedsel komen zoeken en gaan nestelen. En ik hoop dat de Noordse woelmuis zich hier gaat vestigen.”

Het gebied wordt als één robuuste eenheid met elkaar verbonden en biedt zogenaamde stapstenen voor soorten die zich makkelijk kunnen verplaatsen tussen de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. Het gebied zal ook ruimte bieden voor zo’n 9 hectare waterberging.

Ook is er aandacht voor het tegengaan van bodemdaling, verbeteren van de waterkwaliteit en vastleggen van CO2-uitstoot. Voor recreatie in het gebied komen er onder andere wandelpaden, een natuurspeelplaats en vogeluitkijkpunten. Daarmee worden in Marickenland meerdere functies gecombineerd.

Marickenland is een samenwerkingsproject van de provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer. “We hebben met alle partijen nauw samengewerkt aan een nieuw inrichtingsplan en aan bewoners in de omgeving gevraagd wat ze er van vinden. Samen met kinderen uit de gemeente hebben we recreatietekeningen gemaakt. Ik vind het een mooie manier waarop we samen op trekken in dit project. Daarmee wordt het ook gedragen in de omgeving. Hopelijk kunnen we snel tot uitvoering overgaan”, zegt Koen trots. 

De plannen voor de natuurontwikkeling worden nu uitgewerkt tot concrete maatregelen. De uitvoering start in het voorjaar van 2022. Naar alle verwachting wordt de natuurspeelplaats achter het VeenLanden College in Vinkeveen in het voorjaar van 2021 aangelegd en feestelijk geopend.


advertentie