RVB lanceert website tegen windmolens

De Ronde Venen - Ronde Venen Belang (RVB) heeft een website tegen de bouw van windmolens gelanceerd. 

De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 energieneutraal zijn. Aan die doelstelling wil RVB zich als lokale partij ook zeker houden. Alleen ziet zij windmolens niet als het juiste middel. RVB wil 'iedereen die tegen de bouw van windmolens in de gemeente is een stem geven.' Daarom heeft de partij de website www.tegenwindmolens.nl gelanceerd.

In heel Nederland schieten de megalomane windturbines als paddenstoelen uit de grond. Dit vooruitzicht vormt volgens RVB een bedreiging voor het cultuurlandschap en de mooie natuur. RVB-fractievoorzitter Maarten van der Greft: “Ze steken uit tot ver boven de horizon en leiden de aandacht af van alles wat zo mooi is aan onze mooie Groene Hart gemeente.”

Landelijk is het klimaatakkoord, volgens RVB, 'achter gesloten deuren gesloten'. Vervolgens worden er voor Nederland in 30 regio’s afspraken gemaakt om aan de energietransitie inhoud te geven. De gemeente De Ronde Venen werkt hierbij samen met 15 andere gemeenten in U16 verband.

Van der Greft: “Het gevolg is een ondemocratisch proces, waarbij de inwoner niets te zeggen heeft. Wij hebben als Ronde Venen Belang dan ook 'nee' gezegd tegen de Regionale Energiestrategie, ook wel de RES genoemd. De gemeente is nu bezig met het zoeken naar geschikte gebieden voor het plaatsen van zonnevelden en windmolens in de gemeente. Via een website konden de inwoners geschikte locaties aanwijzen en uitsluiten. Je kon maar één gebied uitsluiten en dus niet heel de gemeente. Kortom, je mag je mening geven, maar alleen als je mening aansluit bij die van de gemeente. Ronde Venen Belang is het hier niet mee eens en wil inwoners via de website www.tegenwindmolens.nl de kans geven om hun stem te laten horen.”

RVB vindt het volstrekt onacceptabel dat de gezondheid van inwoners op het spel wordt gezet om de energietransitie te realiseren. Van der Greft: “Windmolens veroorzaken lawaai, horizonvervuiling, slagschaduw en beïnvloeden de gezondheid. Maar dat is niet het enige. Van de Europese rechter moeten de milieueffecten nader worden onderzocht. Kortom: Windmolens zijn een slecht idee, omdat ze ook niet passen in ons karakteristieke cultuurlandschap in het Groene Hart. Windmolens van 240 meter zijn vanaf tientallen kilometers zichtbaar. Vergelijk dat eens met de Johan Cruijff Arena die 78 meter hoog is. Dus die windmolens zijn drie keer zo hoog!"

Van der Greft: “Geen windmolens en toch in 2040 energieneutraal. Dat kan! Er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Als je energieneutraal wil zijn en de CO2-uitstoot terug wil dringen, dan is het beter om in te zetten op alternatieven zoals windmolens op zee, zoveel als mogelijk zonnepanelen op daken, of kleinschalige zonnevelden waarvan de inwoner financieel meeprofiteert. Daarnaast moet men volop inzetten op het verder onderzoeken en toepassen van CO2-vrije energievormen, zoals bijvoorbeeld moderne en veilige kernenergie en aardwarmte voor verwarming en opwekking stroom.”

RVB roept iedereen die geen windmolens in De Ronde Venen wil op, om op www.tegenwindmolens.nl online zijn of haar handtekening achter te laten. Van der Greft: “Wij weten zeker dat veel inwoners het met ons eens zijn. Als de gemeente later de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden aan de gemeenteraad voorlegt kan RVB met de digitale handtekeningen in de hand een vuist maken tegen windmolens in onze gemeente.”


advertentie