VVD: geen 88%-verhoging OZB ondernemers

De Ronde Venen - De fractie van de VVD in de gemeenteraad van De Ronde Venen wil dat het college van B&W deels afziet van de voorgestelde verhoging van de OZB voor niet-woningen, die in het algemeen bij ondernemers terechtkomt. Dat schrijft de VVD De Ronde Venen in een persbericht.

Gemeente De Ronde Venen zit in financieel zwaar weer. Door oplopende kosten op onder andere het sociaal domein (jeugdzorg), zijn er financiële tekorten ontstaan, waar dekking voor gevonden moet worden. 

Het college van B&W is van plan het ontstane gat in de begroting 2021 grotendeels te dichten door onder andere de heffing van “OZB niet-woningen” (zoals bedrijfspanden) met € 2 miljoen te verhogen. Dit naast allerlei, volgens de VVD, zogenaamde ombuigingen op het gemeentelijk apparaat, op subsidies en door het bijstellen van ambities. 

Met die verhoging “OZB niet-woningen” krijgen vooral ook ondernemers, waaronder agrariërs, eigenaren van panden en gebruikers van panden te maken met verhogingen, juist een groep die al keihard geraakt wordt door corona. Een verhoging die ook haaks staat op het rijksbeleid met allerlei ondersteuningsmaatregelen. Dit is voor de VVD volstrekt onacceptabel.

“De OZB-tarieven voor niet-woningen zijn niet de hoogste van de regio, maar in deze tijd verhogen met € 2 miljoen kan gewoon niet” aldus VVD-fractievoorzitter Bart Richter.

Wat de VVD betreft moet er goed gekeken worden naar het nog verder kunnen terugdringen van de kosten door efficiënter te werken, vooral ook in de jeugdzorg. Door de organisatie rondom jeugdzorg grondig door te lichten en vervolgens te komen met een goed plan van aanpak, moet beter passende zorg voor minder kosten gerealiseerd kunnen worden.

Overige ombuigingen waaronder het terugbrengen van subsidies ziet de VVD ook als pijnlijk, maar grotendeels ook als onvermijdelijk. De VVD vindt dat iedereen zal moeten bijdragen om te voorkomen dat heffingslasten verder omhoog moeten.

De VVD is mede-indiener van een amendement (wijzigingsvoorstel) om de voorgestelde verhoging van € 2 miljoen te verlagen naar € 500.000. Dit amendement zal in de begrotingsraad van 28- en 29 oktober en 2 november aan de orde komen.


advertentie