Bermonderhoud N201 Amstelhoek - Vreeland

Regio - Langs de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland voert aannemer Growepa op zaterdag 7 november a.s., in opdracht van de provincie, bermonderhoud uit.

Hoewel de werkzaamheden buiten de rijbaan plaatsvinden, kan er behoorlijk wat vertraging zijn voor het wegverkeer.

De werkzaamheden bestaan uit het borstelen van onkruid, vegen en maaien. Het gaat om regulier bermonderhoud dat gemiddeld drie keer per jaar plaatsvindt.

Om de klus zo snel mogelijk te klaren met zo min mogelijk hinder werkt de aannemer de hele zaterdag door, van 07:00 uur tot 17:30 uur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een rijdende afzetting. Verkeersregelaars zorgen voor een zo vlot mogelijke en veilige doorstroming van het verkeer.


advertentie