PvdA/GroenLinks stemt tegen begroting 2021

De Ronde Venen - De fractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen (PvdA/GL) heeft tegen de begroting 2021 van de gemeente gestemd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de bezuinigingen op de bibliotheek en huishoudelijke hulp. Met ook een bezuiniging van 10% op de gemeentelijke organisatie, zonder onderbouwing, kon de fractie niet anders dan tegen te stemmen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het uitgangspunt van PvdA/GroenLinks is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat we geen beslissingen nemen die 'penny wise', maar 'pound foolish' zijn. Door te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie, de bibliotheek, de huishoudelijke hulp en kunst en cultuur is dat niet het geval. Daarom hebben we bij hoge uitzondering tegen de begroting gestemd.”

Op initiatief van PvdA/GL zijn wel andere voorgenomen bezuinigingen teruggedraaid. Zo wordt voorlopig niet bezuinigd op welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, op het Centrum voor Jeugd en Gezin en op de Servicepunten. 

Het college van B&W moet nu eerst samen met de betreffende organisaties kijken wat zij doen, of ze de juiste dingen doen, en of dat een bezuiniging kan opleveren, of dat het juist betekent dat daar meer moet worden geïnvesteerd.

Deze organisaties zorgen voor laagdrempelige hulp aan inwoners. Als daarop bezuinigd wordt, betekent dat, volgens PvdA/GL, dat inwoners langer met problemen blijven zitten, waardoor deze erger kunnen worden en er uiteindelijk een beroep gedaan moet worden op zware- en dure zorg.
Vanuit financieel oogpunt levert dit op korte termijn dan ook geld op, maar gaat het op langere termijn juist geld kosten.

De bezuinigingen op de huishoudelijke hulp vanaf 2021 en op de bibliotheek vanaf 2022 zijn wel in de begroting blijven staan. Dat betekent dat de bibliotheek een manier moet vinden om een bezuiniging van 10% te realiseren, en dat kan Volgens PvdA/GL betekenen dat in 2022 een vestiging van de bibliotheek dicht moet. Voor de huishoudelijke hulp geldt dat bij verlenging en bij nieuwe cliënten gemiddeld een half uur minder huishoudelijke hulp per week toegekend zal worden.

Kunst Rond de Venen en Cultuurhuis Abcoude krijgen te maken met een bezuiniging van 25%. PvdA/GL wilde deze bezuiniging volledig terugdraaien. De kunst- en cultuursector is naar mening van PvdA/GL altijd de eerste post waarop wordt bezuinigd, en juist in de coronacrisis heeft deze sector het extra zwaar. De gemeente heeft hiervoor nota bene zelfs € 276.000 extra van het Rijk ontvangen. De fractie kon voor dat voorstel geen meerderheid in de gemeenteraad vinden.

Voor het terugdraaien van de bezuinigingen had PvdA/GL financiële dekking voorgesteld. Deze dekkingen zijn aangenomen, maar het terugdraaien van bovenstaande bezuinigingen niet. Dat is jammer, zegt PvdA/GL, want het kon financieel dus wel.

Door het aannemen van een amendement van D66, CDA en Ronde Venen Belang wordt de komende vijf jaar 10% extra bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Voor volgend jaar zou dat, in de visie van PvdA/GL nog meer verlies van banen betekenen, zonder dat duidelijk is of voldoende capaciteit overblijft om al het werk uit te voeren. In de voorgestelde begroting werd
namelijk al op personeel bezuinigd. Hierop nog meer bezuinigen is wat PvdA/GL betreft onacceptabel.

Pieter Kroon: “Alles afwegende zagen we ons genoodzaakt om tegen de begroting te stemmen.”

Behalve de fractie van PvdA/GL stemden ook de fracties van Ronde Venen Belang, Lijst8kernen en Seniorenpartij tegen de begroting 2021. Oppositiepartij ChristenUnie-SGP stemde voor de begroting.


advertentie