Gemeente peilt dienstverlening aan ondernemers

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen nodigt alle ondernemers binnen de gemeente uit deel te nemen aan het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland. De gemeente gebruikt de uitkomsten daarvan om de dienstverlening aan ondernemers verder te verbeteren.

De Ronde Venen telt meer dan 5.000 bedrijven die samen werk bieden aan zo’n 9.000 directe en
indirecte arbeidsplaatsen. Mede door deze bedrijven is het goed wonen, werken en recreëren in De Ronde Venen.

Wethouder Economische Zaken Rein Kroon: "Met de uitkomsten van het onderzoek uit 2018 zijn we direct aan de slag gegaan. De afgelopen twee jaar werkten we hard aan het verbeteren van onze dienstverlening, procedures en informatievoorziening. Zo stelden we een vaste accountmanager bedrijven aan. Hierdoor hebben ondernemers en ondernemersverenigingen een vast aanspreekpunt bij de gemeente. Daarnaast voeren we structureel overleg met ondernemersverenigingen en bezoeken we regelmatig bedrijven om ondernemers te ontmoeten en te horen en te zien wat er op werkvloer speelt.”

Bovendien maakte de gemeente volgens de wethouder een verbeterslag in snelheid van betalen. “96% van alle rekeningen betalen we binnen 30 dagen. En dat moet ook gewoon. Iedereen wil snel zijn geld hebben”, aldus Kroon.

MKB-vriendelijkheid gaat verder dan ondernemers ondersteunen, stimuleren en faciliteren. Wethouder Kroon: ”Een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen en meer kansen voor eigen MKB’ers bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen zijn minstens zo belangrijk. Het onderzoek gaat breed op het ondernemersklimaat in. Ik roep graag alle ondernemers op om mee te doen aan het onderzoek. De uitkomsten geven ons uitgebreid inzicht of we op de goede weg zitten en welke onderdelen we moeten verbeteren. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor ondernemers en de gemeente.”

Het landelijke onafhankelijke onderzoek is een initiatief van MKB-Nederland. Onderzoeksbureau Lexnova voert het onderzoek uit. Afgelopen dinsdag ontvingen alle Rondeveense ondernemers een e-mail van de gemeente met daarin een uitnodiging voor het onderzoek. Ook ondernemersverenigingen sturen de uitnodiging voor het onderzoek naar hun leden. Bovendien staat er vanaf deze week in De Groene Venen en in De Nieuwe Meerbode regelmatig een QR-code die linkt naar het onderzoek.

Ondernemers kunnen tot eind december de vragenlijst invullen. Gemeente De Ronde Venen verwacht de resultaten in het eerste kwartaal van 2021.


advertentie