Bouw 100 nieuwe woningen De Maricken gaat door

Wilnis - De bouw van 100 nieuwe woningen in de wijk De Maricken in Wilnis kan doorgaan, meldt de gemeente De Ronde Venen in een persbericht.  Snelle actie van alle betrokkenen zorgde ervoor dat de gevonden rugstreeppadden, een beschermde diersoort, tijdig in veiligheid zijn gebracht en dat de bouwwerkzaamheden nu op korte termijn kunnen starten.

Eind oktober zag het er even naar uit dat de bouw van nieuwe woningen in De Maricken forse
vertraging zou oplopen. Er waren rugstreeppadden gevonden in het betreffende gebied. De
aanwezigheid van deze beschermde diersoort betekende dat de bouw moest worden stilgelegd.
Snelle actie van alle betrokkenen zorgde ervoor dat de padden tijdig in veiligheid zijn gebracht en
de bouwwerkzaamheden nu op korte termijn kunnen starten. 

Afgelopen maandag was er een feestelijk moment in De Maricken. Wethouder Rein Kroon overhandigde een taart met de slogan ‘De bouw gaat door!’ aan Sjuul Stappers van Bouwmaatschappij Verwelius. Dit om te vieren dat de gemeente 7 dagen ‘padloos’ was en dat de bouw geen vertraging oploopt.

Wethouder Kroon is in zijn nopjes: “Kopers willen duidelijkheid wanneer ze de nieuwe woningen kunnen betrekken. Daarnaast zorgt de bouw van deze 100 nieuwe woningen voor een domino-effect, het huis dat nieuwe bewoners achterlaten komt vrij voor andere woningzoekenden. Kortom winst voor iedereen”, aldus Kroon. 

Naar verwachting wordt de eerste paal voor deze nieuwe bouwfase vóór de Kerst geslagen. Bijna 70% van de woningen is verkocht, wat volgens het persbericht een mooi resultaat is.

Sjuul Stappers is te spreken over de samenwerking met de gemeente en met wethouder Kroon. ,,Het is fantastisch dat de wethouder in augustus vanaf zijn vakantieadres appt dat hij op de hoogte is van het aantreffen van de rugstreeppad en dat hij de gedeputeerde van de provincie zal benaderen om het vergunningstraject te versnellen”. Dankzij het telefoontje van wethouder Kroon was de vergunning na 4 weken binnen.

De bioloog kon eind september starten met het vangen van de pad. Het normale vergunningstraject heeft een doorlooptijd van 20 weken. Dan had men pas in de winterslaapperiode in november kunnen beginnen met vangen,

Afgelopen maand zijn er meer dan 200 rugstreeppadden gevangen. De laatste 7 dagen was het gebied ‘padloos’ zoals ze dat noemen, en hiermee kon alsnog het sein op groen voor de woningbouw.


advertentie