Minder openbaar vervoer in provincie in 2021

Regio - Vanaf 3 januari 2021 wijzigt de dienstregeling voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. Vervoerders U-OV en Syntus Utrecht gaan dan tijdelijk minder ritten rijden. Ook vervallen enkele buslijnen en worden lijnen soms ingekort.

De afname van het aantal reizigers in het Utrechts openbaar vervoer sinds de uitbraak van het coronavirus betekent dat de exploitatie onder druk staat. Dit levert voor de vervoerders een forse terugval aan inkomsten op en dat maakt deze tijdelijke maatregelen noodzakelijk. 

Dit blijkt uit de plannen voor de dienstregeling 2021 van U-OV en Syntus Utrecht, die door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht zijn vastgesteld. Het gebruik van het openbaar vervoer is sinds afgelopen voorjaar met meer dan de helft teruggelopen en daarmee ook de inkomsten. Door de fors teruggelopen vraag is het niet mogelijk om het huidige OV-aanbod in stand te houden.

Bovendien ontwikkelt de reizigersvraag zich tot nu toe grillig. De verwachting is dat de inkomsten de komende jaren lager zullen blijven dan voor de coronacrisis. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de provincie Utrecht als opdrachtgever van het regionaal OV en voor de positie van de vervoerders. Zonder bezuinigingen kan de continuïteit van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht niet worden gegarandeerd.

Zoals afgesproken met het rijk gaat het aanbod daarom vanaf begin volgend jaar tijdelijk terug met ongeveer 8%. Medio 2021 wordt gekeken of bijstellingen nodig zijn. 

Voor de provincie is het van belang dat de regio zoveel mogelijk bediend blijft met openbaar vervoer. Daarom is aan de vervoerders gevraagd daarmee bij het maken van de nieuwe dienstregeling rekening te houden. De regio moet met bus en tram zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Al met al heeft de nieuwe dienstregeling gevolgen voor het openbaar vervoer in de stadsdienst Utrecht en Amersfoort maar ook in de regio en het buitengebied. De buurtbussen die vooral op het platteland rijden, worden momenteel coronaproof gemaakt, met de bedoeling om deze met ingang van de nieuwe dienstregeling weer in te zetten. Momenteel wordt op (delen van) buurtbuslijnen een vervangende dienstregeling gereden. 

Voor wat betreft het openbaar vervoer in De Ronde Venen hebben de nu aangekondigde wijzigingen in de dienstregeling 2021, vrijwel geen gevolgen. Uit het overzicht dat de provincie Utrecht heeft opgesteld blijkt alleen dat de nachtlijn N20 Amsterdam - Wilnis wordt ingekort.

Ook voor het vervoergebied Amstelland Meerlanden, waar Connexxion rijdt is een nieuwe dienstregeling per 3 januari a.s. opgesteld. Deze heeft geen consequenties voor De Ronde Venen. 

De provincie wil medio volgend jaar aan de hand van de actuele stand van zaken bekijken of bijstellingen nodig zijn. 

De vervoerders gaan aan de slag om de dienstregeling gereed te maken voor de dagelijkse operatie. Deze komt in de loop van december beschikbaar voor de reizigers. Ga daarvoor naar www.u-ov.info, www.syntusutrecht.nl, of www.connexxion.nl


advertentie