'Snelvaren Vinkeveense Plassen reguleren'

Vinkeveen - Recreatieschap Stichtse Groenlanden vraagt de gemeenteraad van De Ronde Venen te reageren op haar concept-voorstel om snelvaren te reguleren, door het beperkt toe te staan binnen een afgebakend gebied op de Vinkeveense Plassen. Er geldt nu een maximum vaarsnelheid van 9 km per uur overdag en 6 km per uur na zonsondergang en na 22.00 uur. Toch gebeurt het regelmatig dat watersporters harder varen dan toegestaan, vooral tussen de smalle legakkers in de drukbevaren Noordplas. Dat is hinderlijk voor andere recreanten, het levert soms onveilige situaties op en het is schadelijk voor de natuur en kwetsbare oevers.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden wil daarom snelvaren op de Vinkeveense Plassen reguleren. Met een ontheffing van het recreatieschap mogen boten dan harder varen dan 9 km per uur binnen een afgebakend gebied en onder bepaalde voorwaarden. Het recreatieschap heeft dit verwerkt in een concept-voorstel en het wil de reactie van de gemeenteraad van De Ronde Venen
meenemen in de praktische uitwerking daarvan.

Het voorstel is het snelvaren te centreren op een aangewezen plek in het rustigere deel van de
Zuidplas. Het mogelijke snelvaargebied kan met boeien gemarkeerd worden. Het recreatieschap wil een beperkt aantal ontheffingen voor snelvaren uitgeven. Dit is veiliger en beter te handhaven. Het voorstel komt tegelijkertijd tegemoet aan watersporters die willen snelvaren.

Alberta Schuurs, bestuurslid van het recreatieschap en wethouder van gemeente De Ronde Venen, vindt het belangrijk dat het voorstel om snelvaren in te voeren wordt voorgelegd aan de raad: "Bij het reguleren van snelvaren op de Vinkeveense Plassen spelen meerdere, soms tegengestelde belangen een rol. Veiligheid staat uiteraard voorop. Maar daarnaast moet het schap ook rekening houden met natuur, onderhoud, handhaving en met de wensen en behoeften van watersporters, ondernemers en omwonenden. De raad kent de situatie op de Vinkeveense Plassen en kan daarom zeker nog goede suggesties hebben, die de praktische uitwerking van het voorstel ten goede komen.”

Ook omwonenden en andere belanghebbenden krijgen de kans om te reageren op het concept-voorstel. Het recreatieschap neemt alle reacties mee in de praktische uitwerking van het voorstel.

Om het snelvaren te reguleren moet het recreatieschap haar 'Besluit Motorschepen Vinkeveense Plassen' uit 2000 wijzigen. In 2021 neemt het recreatieschap een besluit over het reguleren van snelvaren op de Vinkeveense Plassen en hoe dit wordt geregeld.

Het recreatieschap heeft verder plannen voor recreatieve ontwikkelingen op en rond de Vinkeveense Plassen. Het reguleren van snelvaren is één van de maatregelen uit het rapport ‘Recreatieve ontwikkeling van de zandeilanden: het Ontwikkelscenario’ van het recreatieschap. Voor het merendeel van de maatregelen is aanpassing van het bestemmingsplan Plassengebied nodig. De beleidsmaatregelen (betaald parkeren, snelvaren en liggeld) kan het recreatieschap uitvoeren door de eigen regelgeving hierop aan te passen.

Het rapport is te vinden op www.recreatiemiddennederland.nl/werken-aan-vinkeveense-plassen.


advertentie