€ 8,9 miljoen van provincie voor duurzame energie

Regio - De provincie Utrecht trekt € 8,9 miljoen uit voor oplossingen om duurzame energie voor alle inwoners mogelijk te maken. Niet iedereen kan de investeringen voor het verduurzamen van een woning en de energiekosten betalen. Daarom ondersteunt de provincie projecten met expertise en financiering om te experimenteren bij het besparen en opwekken van duurzame energie in bestaande wijken en nieuwbouw. 

Landelijk heeft 15% van de woningeigenaren onvoldoende toegang tot kapitaal om verduurzaming te financieren. In de provincie Utrecht gaat het om 6 tot 12%, wat neerkomt op 20.000 tot 41.000 woningeigenaren. Door de coronacrisis zal deze groep naar verwachting toenemen.

Gedeputeerde Huib van Essen: “Inclusiviteit heeft hoge prioriteit voor de provincie. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om het verduurzamen van woningen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. Dat kan alleen door samen te leren en te experimenteren en de opgedane kennis breed te delen, zodat de oplossingen binnen alle gemeenten kunnen worden ingezet.” 

Om ervoor te zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen, moeten gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties een aantrekkelijk handelingsperspectief kunnen bieden aan huishoudens. Bij de experimenten worden knelpunten en hobbels in de praktijk samen met de stakeholders opgelost. Zo ontstaan werkbare oplossingen. Ook wordt in projecten geëxperimenteerd met voorwaarden voor opschaling en kostenverlaging bij het verduurzamen van wijken.

De provincie maakt het mogelijk dat gemeenten, woningbouwcorporaties en bijvoorbeeld energiecoöperaties echt aan de slag kunnen met het thema in concrete projecten. De provincie denkt mee, maar ze zet ook ondernemende adviseurs in voor bijvoorbeeld procesbegeleiding. Daarbij stelt ze financiering beschikbaar voor de uitvoering en kennisdeling.

Door een provinciale garantstelling wordt bovendien mogelijk gemaakt dat Verenigingen van Eigenaren van appartementencomplexen een lening kunnen krijgen via de Economic Board Utrecht (EBU) om zo hun complex te verduurzamen.

Een goed voorbeeld van zo’n innovatie is de ontwikkeling van de gebouwgebonden verduurzamingsdienst. Samen met de EBU werkt de provincie aan de ontwikkeling van deze dienst.  Een eerste pilot hiermee vindt plaats in de gemeente Amersfoort. De bouwer verduurzaamt bestaande woningen en garandeert een minimale hoeveel energie- (en dus geld)besparing.

De bouwer is verantwoordelijk voor service en onderhoud van de verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen.  De woningeigenaar betaalt voor deze dienst maandelijks een bedrag aan de bouwer. Als de woning wordt verkocht gaat de dienst over op de volgende eigenaar. De pilot wordt ook landelijk nauw gevolgd. 

De opgedane kennis maakt de provincie via het Utrechts Kennis- en Actienetwerk toegankelijk voor onder meer gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven en ook landelijke netwerken. Zij kunnen deze kennis in de eigen context toepassen en zo initiatieven versnellen.

Kijk voor meer informatie op www.energiewerkplaatsutrecht.nl/inclusief.


advertentie