Rijk gevulde decembereditie Proosdijkroniek

De Ronde Venen - Binnenkort verschijnt de decembereditie van de Proosdijkroniek, het kwartaalblad van de Historische Vereniging De Proosdijlanden. Eevenals de voorgaande edities is deze ook weer rijk gevuld met een brede variatie aan regionaal historische artikelen geschreven door een betrokken schrijversgroep. Een greep uit de inhoud:

“Halverwege de vorige eeuw werd de politieke gang van zaken in de toenmalige gemeente Vinkeveen en Waverveen bepaald door een paar gevestigde partijen, veelal van christelijke signatuur. Gemeenteraadsverkiezingen leverden meestal een bestendiging van al jaren bestaande verhoudingen op. Dat veranderde toen een aantal inwoners besloot om een nieuwe partij op te richten en mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1970”, aldus de inleiding van het tweede artikel van Piet van Buul over de gemeentepolitiek in de jaren zeventig, dat hij samen met Margriet Dekker schreef.

‘De grote vraag is hoe weet je of iemand besmet is.’: Een zinsnede uit het artikel ‘Hoe cholera de geneeskunst beïnvloedde en onze streek meenam’ van Joop Frankenhuizen. Hij neemt ons mee naar het midden van de negentiende eeuw, toen onze regio geteisterd werd door een choleraepidemie.

Stef Veerhuis geeft in een tweede deel over de ‘Geheimschrijver’, een soort gemeentesecretaris, inzicht in de religie en meer algemene omstandigheden van onze dorpen in de achttiende eeuw.

Verder behandelt Chris Woerden de Uithoornse schilder Johannes Voorhout en kijkt Harmen Hoogenhout met weemoed terug naar de samenvoeging van Baambrugge en Abcoude halverwege de vorige eeuw.

Maar er is nog veel meer: Foto’s van toen en nu uit Wilnis, foto’s uit de vroegere dorpskernen van Abcoude en Baambrugge, een verhaal over het Vinkeveense schildersbedrijf van Mulckhuyse en een nieuwsgierig makende vooruitblik op het Jumbo 2 stickerverzamelboek van 2021. Arie Bloed duikt in de geschiedenis van de Vinkeveense burgemeester Elsen, en Gerard Meulemans geeft uitleg over het genealogieprogramma Gens Data Pro. Dit alles is aangevuld met andere regionaal interessante informatie.

Het geheel is fraai opgemaakt door Jaco Kroon van Pijl14.

Leden van de Historische Vereniging De Proosdijlanden ontvangen het blad gratis thuis. Het blad is in diverse boekwinkels te krijgen voor € 5,95.

Kijk voor informatie op www.proosdijlanden.nl.


advertentie