College versnelt uitvoering plan Stationslocatie

Mijdrecht - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het in juni 2019 door de raad vastgestelde bestemmingsplan 'Stationslocatie Mijdrecht' op een aantal punten te wijzigen. Hierdoor komt de gemeente tegemoet aan de bezwaren van drie partijen die beroep hadden ingesteld tegen het bestemmingsplan, schrijft het college in een informatienota aan de gemeenteraad. Het college denkt dat behandeling van de beroepen bij de Raad van State nu niet meer nodig is.

De wijziging van het vastgestelde bestemmingsplan vloeit voort uit overleg dat de gemeente heeft gevoerd met de indieners van de beroepen die zijn ingediend bij de Raad van State. De behandeling daarvan door de Raad van State duurt lang. Nu ruim een jaar later is nog geen hoorzitting gepland en is het onduidelijk wanneer die gaat plaatsvinden.

In de afgelopen periode heeft de combinatie BPD-Menhir de plannen voor de Stationslocatie verder uitgewerkt, en de bedoeling is nog dit jaar de aanvraag voor de omgevingsvergunning(en) in te dienen.

Om duidelijkheid te scheppen naar de indieners van de beroepen, BPD-Menhir en de omgeving, heeft het college van B&W het initiatief genomen en is in gesprek gegaan met de indieners van de beroepen. Die gesprekken hebben geleid tot een aantal voorstellen om het bestemmingsplan aan te passen. Met deze aanpassingen wordt tegemoetgekomen aan bezwaren van de appellanten.

Volgens het college van B&W kunnen de indieners van de beroepen zich vinden in de voorgestelde aanpassingen.

Door de voorgestelde wijzigingen kan Stedin een transformatorstation dat zij in de nabije toekomst will uitbreiden ook daadwerkelijk uitbreiden. Dit is mogelijk door in het bestemmingsplan de bouwhoogte te beperken en door het uitsluiten van bebouwing t.b.v. bewoning in de geluidsgevoelige zone. Binnen deze kaders kan het plan van BPD-Menhir gerealiseerd worden.

Verder wordt een onbedoelde kleine beperking van de bouwmogelijkheden voor bedrijven hersteld. Daarnaast wordt een aantal ondergeschikte wijzigingen doorgevoerd, gerelateerd
aan de planuitwerking van BPD-Menhir. Dit betreft het aanpassen van een goothoogte voor het
stationsgebouw en wijziging van de bufferzone.

De planning is om het gewijzigde bestemmingsplan in januari 2021 aan de gemeenteraad aan te bieden voor de gewijzigde vaststelling. Op het moment dat Stedin haar beroep heeft ingetrokken, worden de gronden geleverd aan BPD-Menhir. Aansluitend wordt de locatie dan bouwrijp gemaakt.


advertentie