'Website tegen windmolens groot succes'

De Ronde Venen - Een maand geleden lanceerde Ronde Venen Belang (RVB) de website tegenwindmolens.nl. Volgens RVB is de site een groot succes. Bijna 1.000 inwoners hebben er hun digitale handtekening achtergelaten en zij willen net als RVB 'samen een vuist maken tegen windmolens in onze mooie gemeente'.

Vanwege het succes houdt RVB de website tot het einde van dit jaar in de lucht. De lokale partij roept inwoners op om mensen uit hun omgeving, die nog niet getekend hebben, te wijzen op dit initiatief. 

Volgens RVB schieten in heel Nederland 'de megalomane windturbines als paddenstoelen uit de
grond. Dit vooruitzicht vormt een bedreiging voor het cultuurlandschap en de mooie natuur'.

RVB-fractievoorzitter Maarten van der Greft: “Ze steken uit tot ver boven de horizon en leiden de aandacht af van alles wat zo mooi is aan onze mooie Groene Hart gemeente. Wat we daarnaast niet moeten vergeten is dat elke geplaatste windmolen woningbouw voor onze inwoners in de toekomst uitsluit.”

RVB vindt het volstrekt onacceptabel dat 'de gezondheid van onze inwoners op het spel wordt gezet om de energietransitie te realiseren.' Van der Greft: “Windmolens veroorzaken lawaai, horizonvervuiling, slagschaduw en beïnvloeden de gezondheid. Maar dat is niet het enige. Van de Europese rechter moeten de milieueffecten nader worden onderzocht. Kortom: Windmolens zijn een slecht idee, omdat ze ook niet passen in ons karakteristieke cultuurlandschap in het Groene Hart. Windmolens van meer dan 200 hoog meter zijn vanaf 10-tallen kilometers zichtbaar." 

Volgens RVB zijn alternatieven voor windmolens beschikbaar. Van der Greft: “Geen windmolens en toch in 2040 energieneutraal. Dat kan! Er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Als je energieneutraal wil zijn en de CO2-uitstoot terug wil dringen, dan is het beter om in te zetten op alternatieven zoals windmolens op zee, zoveel als mogelijk zonnepanelen op daken, of kleinschalige zonnevelden waarvan de inwoner financieel meeprofiteert. Daarnaast moet men volop inzetten op het verder onderzoeken en toepassen van CO2-vrije energievormen, zoals bijvoorbeeld moderne en veilige kernenergie en aardwarmte voor verwarming en opwekking stroom.”

Op 7 december a.s. presenteert de gemeente tijdens een online bijeenkomst de uitkomsten van de Zon- en Windkaart aan inwoners en belangenvertegenwoordigers. Bij de gemeente mochten inwoners alleen maar meepraten of je zonnevelden en/of windmolens wil. Er is, zegt RVB, blijkbaar geen mogelijkheid voor discussie over nut en noodzaak.

RVB roept daarom iedereen die zich voor de actie tegenwindmolens.nl heeft aangemeld op om zich voor deze online bijeenkomst aan te melden. Dit kan via www.derondevenen.nl/zonenwind. In het aanmeldformulier kunnen inwoners vragen stellen waarop ze graag antwoord willen hebben. 'Stel daar vooral uw kritische vragen', aldus RVB. 

RVB roept iedereen die geen windmolens in De Ronde Venen wil op om op www.tegenwindmolens.nl zijn/haar handtekening achter te laten. Van der Greft: “Wij weten zeker dat veel inwoners het met ons eens zijn. In het voorjaar van 2021 komt het raadsvoorstel over zon en wind en de zoekgebieden eerst in een politieke commissie en daarna in een raadsvergadering. Dan kan RVB met de digitale handtekeningen in de hand, ondersteund door deze inwoners een vuist maken tegen windmolens in onze gemeente. Daarnaast zou het  heel erg fijn zijn als tegenstanders van windmolens tijdens deze vergaderingen ook willen inspreken.”


advertentie