Gemeente pakt ondermijning aan

De Ronde Venen - Om ondermijning te bestrijden heeft het college van B&W op dinsdag 1 december jl. het Uitvoeringsplan Ondermijning vastgesteld.

Steeds vaker gebruiken criminelen de bovenwereld om hun illegale activiteiten in de onderwereld
uit te voeren. Bijvoorbeeld via een café of winkel waar nooit klanten komen. Criminelen doen dat
om drugsgeld wit te wassen. Als de bovenwereld de onderwereld hierbij helpt, noemen we dit
ondermijning. 

In het Uitvoeringsplan Ondermijning staat hoe de gemeente, samen met onder andere politie en Belastingdienst, ondermijning tegengaat. Dat varieert van het aanpakken van risicolocaties tot het vergroten van de handhavingscapaciteit. Ook wordt ingezet op het actief informeren van specifieke doelgroepen zodat zij ondermijning kunnen herkennen.

Door ondermijning aan te pakken wordt de gemeente onaantrekkelijker voor criminelen om hun activiteiten uit te voeren. Het bestrijden van ondermijning vergroot de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Ondermijning heeft grote impact op onze samenleving. Het gaat vaak om criminele netwerken die intimidatie, geweld en zelfs schietpartijen niet schuwen. Voor de aanpak hiervan zijn tips van inwoners en ondernemers onmisbaar. De informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost.’’

Ondermijning heeft vaak te maken met de productie van en handel in drugs. Dit gaat vaak samen met veel problemen en geweld. Bijvoorbeeld het dumpen van (chemisch) drugsafval in de natuur, onveilige straten en buurten door straathandel en brandgevaarlijke hennepkwekerijen in woonhuizen. 

Burgemeester Divendal: ,,De gemeente, politie en Belastingdienst kunnen niet alleen de ondermijning aanpakken. Daarvoor is echt hulp nodig van inwoners en ondernemers. Zij kunnen helpen door verdachte zaken te melden, door tips te geven over zaken die opvallen. Gelukkig zien we ook dat dit steeds meer gebeurt. Vorig jaar kon de politie in Nederland na tips in totaal 2.100 verdachten aanhouden en grote hoeveelheden drugs in beslag nemen. Op die manier kan (ondermijnende) criminaliteit steeds vaker en meer worden aangepakt.’’

Ondermijning en drugscriminaliteit zijn niet altijd direct zichtbaar. Toch vallen in de eigen straat of wijk wel eens zaken op. Personen die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers. Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’. Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden. Al dit soort zaken zijn voor de wijkagent heel waardevol om te weten.

Afgelegen plekken zoals bedrijventerreinen en buitengebieden geven ook kansen voor ondermijning en drugscriminaliteit. Wat daar kan opvallen zijn activiteiten op vreemde tijden of bedrijven die helemaal afgeschermd zijn, waardoor je er nooit goed naar binnen kunt kijken. Ook als bedrijven een vervallen uitstraling hebben, maar toch met veel camera’s beveiligd zijn, dan is dat opvallend. Allemaal zaken die goed zijn om te melden bij de gemeente, wijkagent of via Meld Misdaad Anoniem.

Door verschillende signalen bij elkaar op te tellen, ontstaat vaak een duidelijker beeld. Dat is precies wat de overheid doet. Gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst werken samen en wisselen informatie uit. Door als één overheid op te treden kan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen, effectief worden opgetreden tegen ondermijning.

De overheid kan dit niet alleen. Ziet u dingen die niet oké zijn? Meld het dan! Dat kan op verschillende plekken: bij de gemeente via ondermijning@derondevenen.nl, bij de politie via www.politie.nl, of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Maarten Divendal: ,,Met hulp van inwoners en ondernemers stoppen we ondermijning samen en maken we onze samenleving veiliger.’’


advertentie