Resultaten Zon- en Windkaart bekend

De Ronde Venen - De resultaten van de Zon- en Windkaart, het onderzoek naar de mogelijke zoekgebieden voor de plaatsing van zonnevelden en windmolens, is bekend. Dat schrijft wethouder Hagen in een informatienota aan de gemeenteraad.

In 2016 nam de gemeenteraad unaniem de motie klimaatneutraal 2040 aan. In 2017 heeft de
gemeenteraad het spoorboekje dat de route aangeeft voor de energietransitie van de gemeente vastgesteld. Die energietransitie bestaat uit de warmte- en de elektriciteitstransitie.

Ondanks aanzienlijke besparingen verdubbelt de vraag naar elektriciteit in de toekomst. Dit komt door de opkomst van onder andere elektrisch vervoer, warmtepompen en elektrisch koken.

Maximaal 20% van de elektriciteitsbehoefte in de gemeente kan worden opgewekt met zonnepanelen op daken. Nog eens 30% kan waarschijnlijk worden opgewekt met innovatieve technieken. Voor de overgebleven 50% van de elektriciteitsbehoefte zijn zonnevelden en windmolens nodig. Deze technieken zijn de komende jaren op grote schaal toepasbaar.

Gemeente De Ronde Venen heeft veel (landschappelijke) kwaliteiten en veel belangen spelen een rol. Dat maakt het lastig om keuzes te maken over waar zonnevelden en windmolens mogen komen. Daarom zijn inwoners en ambtenaren met verschillende expertises nauw betrokken bij dit proces. 

Van 21 september tot 12 oktober jl. hebben inwoners via de Zon- en Windkaart aangegeven welke
gebieden zij wel- en welke zij niet geschikt vinden voor zonnevelden en windmolens. Ruim 1.500 inwoners hebben de digitale kaart ingevuld. Alle ingevulde kaarten vormen samen ’vlekkenkaarten’, waarop te zien is welke gebieden door veel inwoners worden aangewezen als geschikt voor
zonnevelden en windmolens, maar ook welke gebieden inwoners ongeschikt vinden. 

In de Zon- en Windkaart geven inwoners aan dat zij mogelijkheden zien voor zonnevelden langs de
A2, tussen Baambrugge en Abcoude, bij Bedrijventerrein Mijdrecht, in polders, dichtbij de kernen
Mijdrecht en Wilnis, en in mindere mate aan de grenzen van de gemeente en langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 

In de Zon- en Windkaart geven inwoners aan dat zij mogelijkheden zien voor windmolens van 175
meter hoog langs de A2 en de N201, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, in polders en in mindere mate aan de grenzen van de gemeente en op een deel van de Vinkeveense Plassen.

Uit de Zon- en Windkaart blijkt dat inwoners liever geen zonnevelden en windmolens zien in het Gein, het gebied tussen Baambrugge en Abcoude, een deel van de Vinkeveense Plassen, de legakkers tussen de Korte Dwarstocht en Achterbos, en dichtbij de kernen.

Inwoners van buurgemeenten konden ook de Zon- en Windkaart invullen. Een klein aantal heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Omdat dit aantal erg klein is, is dit niet representatief. Alleen uit Amsterdam en Stichtse Vecht hebben tussen de 25 en 40 mensen de Zon- en Windkaart ingevuld. Daaruit blijkt dat zij liever geen zonnevelden en windmolens zien in het Gein en Loenersloot en de polder tussen Ter Aase Zuwe en de Vinkeveense Plassen. 

47% van de inwoners/respondenten heeft aangegeven dat zij de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040 steunt. 31% kan zich niet vinden in die doelstelling. 21% staat neutraal tegenover de doelstelling.

Inwoners hebben in de Zon- en Windkaart ook hun zorgen en ideeën geuit. Veel voorkomende
opmerkingen zijn:

• Het is goed dat de gemeente klimaatneutraal wil zijn
• Het is noodzakelijk dat we streven naar een beter klimaat.
• De gemeente moet niet inzetten op windmolens, maar op alternatieven zoals kernenergie en
waterstof.
• Het klimaatbeleid moet landelijk geregeld worden, niet lokaal.
• Het is niet goed dat de gemeente klimaatverandering tegen wil gaan want klimaatverandering
is een natuurlijk proces.
• Het is niet haalbaar om in 2040 klimaatneutraal te zijn.
• Het plaatsen van windmolens en zonnevelden mag niet ten koste gaan van de natuur en het
landschap

Daarnaast noemen inwoners/respondenten ook regelmatig dat ze zich zorgen maken over de financiële kosten van de klimaatdoelstelling en mogelijke overlast van windmolens.

Op 7 december a.s. legt de gemeente de resultaten van de Zon- en Windkaart voor aan inwoners en aan belangenvertegenwoordigers. Dit gebeurt tijdens een online bijeenkomst.


advertentie