Nieuwe brandweerpost Abcoude op Bon-gronden

Abcoude - Het onderzoek naar een nieuwe plek voor de brandweerkazerne in Abcoude is afgerond. Het onderzoek was nodig, omdat de huidige kazerne aan het Brandweerplein niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en daarvoor niet meer geschikt te maken is. 

Onderzocht is of de bouw van een nieuwe kazerne op een andere plaats in Abcoude mogelijk is. Die andere plaats  is gevonden aan de Burgemeester Des Tombeweg, op de zogenaamde Bon-gronden. De komende tijd wordt het plan voor de bouw van een kazerne op deze locatie verder uitgewerkt en wordt in samenspraak met omwonenden gekeken naar de toekomst van de huidige brandweerkazerne.

De huidige kazerne van Abcoude is ruim 80 jaar oud en voldoet niet meer aan de brandveiligheids- en Arbo-eisen. De voertuigen van de brandweer zijn door de jaren heen groter geworden, waardoor nieuwe voertuigen niet meer in de kazerne passen. Vanwege de leeftijd, ligging en staat van het pand, is het ongeschikt om grootschalig te verbouwen.

De gemeenteraad heeft in maart 2020 opdracht gegeven op zoek te gaan naar een locatie waar een nieuwe kazerne gebouwd kan worden. Dit onderzoek is samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en brandweervrijwilligers van het korps Abcoude gedaan.

In totaal zijn 10 locaties bekeken en op basis van een aantal criteria beoordeeld. De locatie bij de entree van Abcoude langs de Burgemeester Des Tombeweg lijkt het meest geschikt als plek voor de nieuwe kazerne. Een tweede mogelijkheid is het perceel achter de carpoolplaats van Abcoude.

Burgemeester Maarten Divendal: ,,De locatie die we op het oog hebben is een prima uitvalsbasis van waaruit de brandweervrijwilligers hun belangrijke werk goed kunnen blijven doen.’’ 

Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 1 december jl. besloten de plannen voor de nieuwbouw van de kazerne verder uit te werken. In de eerste helft van 2021 wordt een schetsontwerp opgesteld waar alle geïnteresseerden op kunnen reageren.

Tegelijkertijd wordt gekeken naar de toekomst van de huidige brandweerkazerne. In een zorgvuldig proces wordt samen met omwonenden gekeken naar wat de beste opties zijn voor het gebied waar de kazerne nu staat.

Klik op de link onder dit artikel voor het uitgevoerde locatie-onderzoek.

Op de foto: de locaties aan de Burgemeester Des Tombeweg die worden bekeken in verband met de nieuwbouw van de brandweerkazerne


advertentie