Gemeente rectificeert brief over afval

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen heeft de brief over het afvalbeleid, die onlangs behoorlijk wat stof deed opwaaien, gerectificeerd. In een persbericht gaat de gemeente in op de oproep in die brief om grote afvalcontainers om te ruilen voor een kleiner exemplaar wat een korting op de afvalstoffenheffing zou opleveren. Die korting is overigens helemaal niet zeker, schrijft de gemeente.

Ruim 370 inwoners gaven inmiddels gehoor aan de oproep een kleinere afvalcontainer aan te vragen. Aanvragers hebben inmiddels een toelichting gekregen van de gemeente over wanneer omruilen van de afvalcontainer passend is. 

De in de eerste brief gecommuniceerde tarieven van de afvalstoffenheffing zijn ingetrokken; deze
informatie was onjuist.

Het één keer in de drie weken ophalen van restafval en afvalbrengstations en ondergrondse containers voortaan per afvalpas toegankelijk maken: dat zijn de eerste stappen van wat van 2021 een overgangsjaar maakt om de hoeveelheid restafval in De Ronde Venen te verminderen. In de week van 7 december jl. kregen inwoners alvast een aan hun adres gekoppelde afvalpas opgestuurd.

De gemeente wijt de diverse fouten in die brief aan een aaneenschakeling van vergissingen, waardoor de afvalpas een aantal tikfouten bevat en de oproep om de huidige afvalcontainer voor een kleinere om te wisselen onvolledig is.

Verder erkent de gemeente dat de gecommuniceerde tarieven van de afvalstoffenheffing, en daardoor de voorgehouden korting, onjuist zijn. Deze zijn herleidbaar naar de kosten voor extra
afvalcontainers voor huishoudens in 2020. Deze informatie hoort dus niet in de brief thuis.

Intern is bij de betrokkenen het belang van juiste en volledige informatievoorziening benadrukt.

Het ontwerp van de volgende bestelling afvalpassen (bijvoorbeeld voor nieuwe inwoners) is inmiddels aangepast.

Aanvragers die hun afvalcontainer willen omruilen krijgen t/m december rechtstreeks bericht met aanvullende informatie. Deze informatie is ook zichtbaar op de bestelpagina op de gemeentelijke
website. Wie nu gemiddeld genomen eens per 6 weken restafval aanbiedt of verwacht dat te kunnen bereiken door goed te scheiden, is zonder meer klaar voor een kleinere afvalcontainer.

Dat levert in 2021 nog geen financiële voordelen op. Afhankelijk van gemeentelijke maatregelen kan dat in de toekomst wel gaan veranderen. Dit is aan de gemeenteraad voor wat betreft de afvalstoffenheffing 2022. 

De juiste tarieven van de afvalstoffenheffing worden via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd nadat deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad (medio december 2020).


advertentie