Carien van der Laan koninklijke onderscheiden

Vinkeveen/Baarn - Carien van der Laan uit Vinkeveen is woensdag 16 december jl. benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onderscheiding vanwege haar uitzonderlijke inzet voor het zichtbaar maken van topvrouwen in Nederland.

Burgemeester Maarten Divendal verraste Van der Laan met de onderscheiding tijdens een bijeenkomst in Baarn. Daar nam zij afscheid van het door haar zelf opgerichte bureau dat haar naam draagt.

Met haar werk heeft Carien van der Laan (1949) bijgedragen aan het versnellen van diversiteit aan de top van bedrijven en daarmee gendergelijkheid in de maatschappij. Zij is daarin visionair en haar tijd ver vooruit. Zij zet zich beroepsmatig én in haar onbezoldigde nevenactiviteiten al jaren in voor topvrouwen en genderdiversiteit in Nederland.

Ze heeft met haar kennis en vakkundigheid, haar gedrevenheid en volharding bijgedragen aan het op de politieke en maatschappelijke agenda plaatsen van dit belangrijke onderwerp.

In 2006 zette ze een executive searchbureau op voor vrouwen. Vanuit haar eigen ervaringen was het haar duidelijk dat Nederlandse vrouwen nagenoeg niet overwogen werden voor topposities. Haar missie was dat te veranderen en de benoeming van gekwalificeerde vrouwen voor topfuncties te promoten. 

In 2011 richtte ze het executive searchbedrijf op dat haar naam draagt en waaruit ze terugtreedt. Samen met haar zakelijke partners introduceerde zij als eerste in Nederland het principe van- en de belofte om 50 procent vrouwelijke en 50 procent mannelijke kandidaten op de kandidatenlijst voor topfuncties te presenteren. 

In de periode 1983 tot 2008 is Carien van der Laan zeer actief geweest voor de Harvard Business School Club of the Netherlands, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. In die periode, maar ook daarna, toonde ze een niet aflatende inzet in het ‘verbinden’ van mensen en vooral van vrouwen.

Sinds 1995 is zij bestuurslid van Mediaplaza.nl en een enthousiast ambassadeur voor dit demonstratiecentrum dat laat zien wat je met internet in het bedrijfsleven kan doen. Als initiatiefnemer van het eerste uur zette Carien van der Laan haar steun en expertise in voor Talent
naar de Top en Topvrouwen.nl. Zij hield vanaf de oprichting in 2007 het Nederlandse bedrijfsleven een spiegel voor over de wijze waarop er met vrouwelijk talent werd omgegaan.

Daarnaast was zij bestuurslid van het John Adams Institute en vervult en vervulde ze verschillende andere onbezoldigde functies, onder andere als spreker op tal van bijeenkomsten en jurylid van de Opzij Top 100.

Mevrouw Van der Laan heeft zeer recent het initiatief genomen om de ‘topvrouwen’ die in de gemeente De Ronde Venen wonen samen te brengen. Ook daar laat zij haar visie op haar missie van het bevorderen van vrouwen in senior management, bestuur en toezicht, niet onbetuigd. De eerste bijeenkomst was een groot succes.


advertentie