Bouw 50 starterswoningen Twistvlied gegund

Mijdrecht - Het college van B&W heeft de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Twistvliedschool in Mijdrecht definitief gegund aan HSB Bouw B.V. uit Volendam. Dit schrijft het college in een informatienota aan de gemeente raad. 

Het plan van HSB Bouw telt 50 starterswoningen en het bestaat uit een combinatie van sociale huur- en koopwoningen. Volgens de informatienota realiseert HSB Bouw alle woningen gegarandeerd als Energieneutraal, waarbij rekening gehouden wordt met de toekomstbestendigheid van het gebouw en met de gemeentelijke duurzaamheidsambities.

Het groen op de locatie is een sterk en belangrijk uitgangspunt, dat een belangrijke rol inneemt in het plan van HSB Bouw. Het parkeren wordt duidelijk ingepast en voldoet aan de norm.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de doelgroep door een sociale binnen- en buitenruimte te creëren. 

HSB Bouw gaat zo snel mogelijk van start met het uitwerken van de plannen voor de herontwikkeling. Het college van B&W streeft ernaar komende januari de koop-, ontwikkel- en
realisatieovereenkomst te ondertekenen.

De herontwikkeling van de locatie levert de gemeente een bedrag op van € 1,2 miljoen. Om de locatie bouwrijp te maken moet de gemeente echter wel kosten maken. Het netto-resultaat zal t.z.t. worden toegevoegd aan de algemene reserve. 


advertentie