Provinciale BOA's krijgen bonus

Regio - Wie gaat recreëren in de Utrechtse natuur kan een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) tegenkomen. Als BOA werkzaam in het buitengebied van de provincie beschermen zij de natuur en zorgen ervoor dat iedereen veilig kan recreëren.

Tijdens de periode dat covid-19 onder ons is, hebben zij zich extra ingespannen om, samen met de anderen BOA's van de natuurbeheerders, ervoor te zorgen dat bezoekers op een veilige wijze konden genieten van de mooie natuurgebieden in de provincie Utrecht. Ook al is de provincie Utrecht niet de werkgever van de BOA's van terreinbeherende organisaties, is zij hen wel zeer erkentelijk voor deze extra inzet. 

Op 11 november 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om provinciale BOA's met eenzelfde bonusbedrag van € 300 te belonen als politieagenten en BOA's van de gemeente Utrecht. Dit vanwege extra inspanningen in de buitengebieden vanwege de coronaproblematiek.

Het gaat provinciebreed om circa 50 BOA's. Zij werken voor een groot aantal verschillende werkgevers, die elk een eigen beloningsbeleid hanteren. De provincie heeft zelf geen BOA's in dienst. Om geen onderscheid te maken en ‘dubbele beloningen’ te vermijden is besloten aan álle circa 50, in buitengebieden, werkzame BOA's (ongeacht wie hun werkgever is) een symbolische bonus van € 100 toe te kennen.

BOA's werken samen met terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Recreatie Midden-Nederland, dat de Vinkeveense Plassen beheert, en particuliere landgoedeigenaren onder de vlag van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Ze surveilleren regelmatig met alle betrokken partijen in het gebied, inclusief de politie.

Gedeputeerde Schaddelee: “Zonder hun inzet zou de natuur op de Utrechtse Heuvelrug totaal onder de voet gelopen worden. Daar hebben we graag iets extra’s voor over.” De overhandiging vond digitaal plaats in verband met de coronaregels.

Op de foto: gedeputeerde Arne Schaddelee en een BOA met de bonus


advertentie