Gemeente legt vier ecopassages aan

De Ronde Venen - Gedurende december legt gemeente De Ronde Venen in natuurgebied Demmerik vier ecopassages aan. In de Demmerikse kade, de Ter Aase zuwe, de Veldhuisweg en de Korenmolenweg maakt de gemeente aanpassingen. Verschillende diersoorten kunnen zo het natuurgebied beter en op een veiligere manier bereiken.

Dit geldt zeker ook voor de otter die al in de buurt van onze gemeente wordt gesignaleerd.

De aanpassingen zijn verschillend. Denk aan het verlagen van de berm, het verwijderen van een gedeelte van de beplanting, het aanleggen van een vooroever of een looprichel.

Bij de Demmerikse kade plant de gemeente bovendien 5 nieuwe eiken. Bij de Ter Aase Zuwe komt een buis onder de weg. Dit combineert de gemeente met een drempel in de rijweg om de snelheid van het verkeer te remmen. De gemeente maakt de aanpassingen zichtbaar met markeringen aan beide kanten.

Wethouder Rein Kroon: "De Demmerikse polder is de afgelopen jaren heringericht met als doel het
veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen te behouden en verder te ontwikkelen. Dit waterrijke veenweidegebied is een paradijs voor weidevogels. Het is daarnaast een belangrijke vebindingszone in het Natuur Netwerk Nederland, een netwerk dat essentieel is voor het behoud van diverse planten en diersoorten, zoals ook de otter.

Natuurgebied Demmerik verbindt onder meer de Vinkeveense Plassen met de Nieuwkoopse Plassen. Ecopassages maken deze gebieden beter bereikbaar voor dieren als de otter."

Het natuurgebied Demmerik is toegankelijk voor het publiek, behalve in het broedseizoen. Het
natuurgebied is te bereiken vanaf het Bellopad bij Vinkeveen.

Op de foto: schetsontwerp faunapassage Ter Aase Zuwe


advertentie