Extra geld voor cultuureducatie basisscholen

Regio - De 377 basisscholen in de provincie Utrecht krijgen de komende vier jaar elk jaar ruim € 1,2 miljoen subsidie voor cultuureducatie. Het budget is bedoeld om de creatieve ontwikkeling van leerlingen een boost geven.

Hoe het geld wordt besteed, hangt af van de ambitie van de school. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor extra muziekles, maar ook om kinderen in aanraking te laten komen met theater. En het is nog veel breder dan dat, zegt Mirjam de Heer van Kunst Centraal, een partnerorganisatie van de provincie Utrecht.

Het zogenoemde programma Cultuureducatie met Kwaliteit is een verdieping van huidige aanbod. Het biedt scholen en gemeenten de kans meer doelen op het gebied van cultuureducatie te verwezenlijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om intensiever samenwerken met culturele instellingen, het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en het verbinden van cultuureducatie met andere vakken of leergebieden, zoals taal, wereldoriëntatie, techniek en burgerschap.

De helft van het budget komt van de provincie Utrecht en negen grotere gemeenten. Dit bedrag is door het Fonds voor Cultuurparticipatie nog eens verdubbeld na een aanvraag van Kunst Centraal. De provincie Utrecht subsidieert niet alleen het basisprogramma, maar ook 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Dat doet de provincie om gelijke kansen voor alle kinderen te ondersteunen. "Cultuureducatie is daarbij onmisbaar. Leerlingen ontwikkelen de 21e eeuwse vaardigheden, die ze nodig hebben om problemen op te lossen en hun plek in te nemen in de maatschappij."

Negen grotere gemeenten hebben met de scholen de ambities geformuleerd. Kunstenhuis Zeist / De Bilt, Aan de Slinger in Houten, DE KOM in Nieuwegein, IDEA Soest, Leerorkest Stichtse Vecht, School en Cultuur in Veenendaal, SamenDoen in Vijfheerenlanden en KUVO in Woerden hebben de scholen in hun gemeente aangehoord zodat ze een programma op maat kunnen aanbieden. Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers bieden daarnaast de scholen in alle overige gemeenten de kans om hun cultuureducatie te versterken.


advertentie