Online opening Het Sporthuis Abcoude

Abcoude - Op 2 januari jl. heeft de stichting Zwembad Abcoude de sleutel van Het Sporthuis Abcoude overgedragen aan de exploitanten Rob Fokkinga van Calypso Sport en Marco Smit van De Sprong. Een mijlpaal voor het bestuur en iedereen die zich jarenlang heeft ingezet voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Op zaterdagmiddag 9 januari a.s. is om 16:00 uur dit bijzondere moment online te zien op www.hetsporthuisabcoude.nl/online-opening.

Willem-Jan Ruizendaal, voorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude overhandigde de sleutel: “De realisatie van Het Sporthuis Abcoude was een lang en intensief traject. Als stichting hebben we samen met andere vrijwilligers keihard gewerkt om deze accommodatie voor Abcoude en omgeving te realiseren. En met succes. We geven de sleutel nu vol vertrouwen aan Rob en Marco. Zij staan er klaar voor om alle mensen, die reikhalzend uitkijken naar de ingebruikname van Het Sporthuis, binnenkort van harte welkom te heten. Abcoude krijgt met Het Sporthuis volop de kans in beweging te komen. Ik roep dan ook iedereen op om er veel gebruik van te gaan maken.”

In afwachting van de versoepeling van de lockdown – en daarmee de werkelijke ingebruikname van Het Sporthuis Abcoude – is op zaterdag 9 januari a.s. om 16:00 uur een online-programma te zien met de sleuteloverdracht van de stichting naar exploitanten Rob Fokkinga van Calypso Sport en Marco Smit van De Sprong.

Zij zullen - samen met direct betrokkenen, burgemeester Maarten Divendal en verantwoordelijk wethouder Alberta Schuurs - stilstaan bij het bijzondere ontstaan van Het Sporthuis Abcoude.

Een online-rondleiding door Het Sporthuis Abcoude zal de 9e niet ontbreken. Op deze manier kan iedereen alvast een beetje ervaren hoe mooi Het Sporthuis Abcoude is en wat het te bieden heeft.

"Het heeft lang geduurd, maar de stichting heeft eindeloos veel inzet en geduld getoond met het telkens weer beantwoorden van kritische vragen en vinden van nieuwe mogelijkheden. En de stichting heeft altijd de verbinding gezocht met de politiek, het college en met inwoners van nabij en uit de wijde omgeving. Iedereen is meegenomen in het traject en daarmee krijg je het voor elkaar," stelde burgemeester Maarten Divendal. 

Sinds 2012 staat het zwembad hoog op de agenda in Abcoude. Met de dreigende sluiting van het zwembad kwam het bestuur van Het Meerbad in actie. Nieuwe vrijwilligers sloten zich aan en sindsdien werd in de pers en in de politiek onafgebroken aandacht gevraagd voor het belang van een zwembad voor Abcoude, Baambrugge en omgeving.

Vanaf 2016 werd hierbij samengewerkt met de Stichting Abcoude Sport, eigenaar van de Kees Bonzaal, en ontwikkelden beide stichtingen een businesscase voor de realisatie van een gecombineerd zwem-/gymgebouw met een ontmoetingsruimte, wat later Het Sporthuis Abcoude zou gaan heten.

Een meerderheid van de gemeenteraad van De Ronde Venen raakte overtuigd van de haalbaarheid van het plan. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Onder meer werden risicoanalyses, demografisch onderzoek, gebruikersprognoses, omgevingsanalyses, werkbezoeken en een maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan. Ook werden informatiebijeenkomsten, voorlichtingsavonden en vele gesprekken met fracties, raadsleden en inwoners georganiseerd.

De stichting liet er niets aan gelegen om het belang en de haalbaarheid van Het Sporthuis Abcoude aan te tonen. De stichting kon deze onderzoeken laten uitvoeren dankzij de financiële steun van vele inwoners en de expertise van veel vrijwilligers. Middels een burgerinitiatief, gesteund door ruim 3.250 inwoners, werd het plan ingediend bij de gemeente. Hierin werd gevraagd om een rijks-/gemeentebijdrage voor de gymzalen, een borgstelling voor de lening die de stichting aanging en een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente.

Op 28 september 2017 kwam er dan eindelijk een positief besluit over het Burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude. Maar liefst 26 van de 27 raadsleden stemden voor. Al de dag na het positieve besluit vond de eerste bouwvergadering plaats. Met behulp van het bouwbegeleidingsbureau en de architect werd budget bewaakt ontworpen en werden de aannemer en de installateur gezocht.

De bouwmarkt was op dat moment gespannen en ook de duurzaamheidseisen vroegen extra aandacht en financiering. Mede dankzij optimalisaties aan de tekentafel, een extra gemeentelijke bijdrage, een aanvullende lening door de stichting én een meedenkende aannemer en installateur kon op 2 april 2019 de handtekening onder de bouwovereenkomst worden gezet.

Een paar maanden later al - op 27 augustus 2019 - werd de eerste paal, die beschilderd werd door een groep schoolkinderen, geslagen. Ondanks enkele tegenslagen, zoals de Pfas-problematiek, de retourbemaling van het grondwater en de coronapandemie, is Het Sporthuis binnen de gestelde tijd en het budget gerealiseerd!

Na de sleuteloverdracht blijft de stichting Zwembad Abcoude nauw betrokken bij Het Sporthuis Abcoude. Enerzijds vanuit haar rol als eigenaar van Het Sporthuis Abcoude, anderzijds vanuit haar sportieve- en sociaal-maatschappelijke missie om zwemmen, zaalsporten en ontmoeten in Abcoude te faciliteren en stimuleren.

Het Sporthuis Abcoude zal - net als alle andere voorzieningen in Nederland - daadwerkelijk opengaan als de coronamaatregelen dat toelaten. Vooralsnog is dit gepland op woensdag 20 januari a.s.

De uitzending is zaterdag 9 januari a.s. om 16:00 uur te zien op www.hetsporthuisabcoude.nl/online-opening.


advertentie