Korfbalvereniging De Vinken bestaat 60 jaar

Vinkeveen - Op 14 januari 1961 is de Vinkeveense korfbalvereniging De Vinken opgericht. Op 14 januari a.s. bestaat de club dus 60 jaar. En dat wordt gevierd!

Op initiatief van het onderwijzersechtpaar Wolfert en de uit Hilversum afkomstige elektricien Arnold Scholten is eind 1960 een begin gemaakt met het organiseren van trainingen voor wat later een bloeiende korfbalvereniging werd. Al in de eerste weken na de oprichting nam het ledental gestaag toe en in de loop der jaren is De Vinken uitgegroeid tot een korfbalclub met een groot sociaal karakter en vaak ‘dorpoverstijgende’ sportieve successen. 

De Vinken heeft zich de afgelopen jaren in de dorpsgemeenschap gemanifesteerd als een gezellige
sportclub, gedragen door veel vrijwilligers en aaneengesmeed door een stevige familie- en
vriendschapsband. Ouders van jeugdleden, tegenwoordig heel vaak zelf oud-korfballers, vinden het
prettig dat de sociale cohesie van de korfbalclub zo kenmerkend is; zij laten hun eigen kinderen graag naar de altijd gezellige en vertrouwde club gaan.

De creativiteit van het clubkader staat al vele decennia garant voor bijzondere en ook voor het dorp
geslaagde acties, zoals het succesvolle stratentoernooi ‘de Vinkensportweek’, de met historische verhalen gelardeerde ‘Vinkeveen Agenda’, de schoolkorfbaltoernooien en natuurlijk ook het alom gewaardeerde verenigingsmagazine ‘Op het Vinkentouw’. 

Het 60-jarig jubileum wordt groots gevierd bij de club. Donderdag 14 januari organiseert de jubileumcommissie een feestelijke digitale bijeenkomst voor alle leden. Mariska Meulstee, lid van de jubileumcommissie: “De omstandigheden dwingen ons helaas tot een aantal aanpassingen in het feestprogramma. De eerder geplande aftrap met een oudejaarsviering in onze kantine moesten we afblazen. We vieren daarom de opening van het jubileumjaar op de oprichtingsdatum, tijdens een online verjaardagsfeest met een superbingo en een miniquiz. Alle leden hebben thuis een
feestpakket ontvangen met de nodige versnaperingen om digitaal te proosten. Afhankelijk van de
ontwikkelingen rond Covid-19 staan er voor 2021 diverse andere feestelijkheden op het programma. Het einde van het jaar hopen we dan groots af te sluiten met een oudjaarsfeest.”

De Vinken is 60 jaar oud, maar jong van hart en klaar voor de toekomst. Naast de uitbreiding van de kunstgrasvelden is ook het clubgebouw het afgelopen jaar volledig gerenoveerd. Uitgerust met
zonnepanelen en dubbel glas is het gebouw een voorbeeld van duurzaamheid. Strak in de nieuwe
verf is de kantine, vooral door de inzet van eigen leden, een mooi thuishonk geworden. Die grote
betrokkenheid staat symbool voor de inzet van het clubkader bij De Vinken. De immer enthousiaste
leden van de korfbalclub staan te popelen om, zodra dit weer kan, alle clubactiviteiten weer op te
pakken.

Op de foto: de feestpakketten staan klaar


advertentie