Gesprek over gebiedskwaliteiten zoekgebieden

De Ronde Venen - Belangenvertegenwoordigers en experts gaan op maandag 18 januari a.s. met elkaar in gesprek over de 'gebiedskwaliteiten' van de zoekgebieden in De Ronde Venen. Inwoners en geïnteresseerden kunnen de digitale bijeenkomst bijwonen en vragen stellen.

Ruim 1.500 inwoners hebben de 'Zon en Wind kaart' ingevuld en zo aangegeven welke gebieden zij
geschikt vinden voor zonnevelden en windmolens. Dit was een eerste stap op weg naar het bepalen van zogenaamde zoekgebieden: gebieden in de gemeente waar zonnevelden en
windmolens gebouwd mogen worden. De resultaten van de 'Zon en Wind kaart' geven een idee van de voorkeuren van inwoners. Naast de voorkeuren van inwoners, kijkt de gemeente naar gebiedskwaliteiten als natuur, landschap, cultuurhistorie en naar beleid dat er al is.

Op maandagavond 18 januari a.s. zet de gemeente een volgende stap in dit proces: een online gesprek tussen belangenvertegenwoordigers en experts over deze gebiedskwaliteiten. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de sessie bij te wonen.

Aan de 'digitale tafel' zitten belangenvertegenwoordigers en experts op het gebied van natuur, cultuurhistorie, duurzaamheid, wonen, economie en techniek, maar ook agrariërs, energiecoöperaties, en tegenstanders van zonnevelden en/of windmolens.

De vraag is of de gemeente alle gebiedskwaliteiten en belangen goed in beeld heeft. En welke
gebiedskwaliteiten vinden we met elkaar belangrijk en waarom? Het college van B&W wil uiteindelijk een goed onderbouwd voorstel voor zoekgebieden voorleggen aan de gemeenteraad, waarin rekening is gehouden met de verschillende belangen en gebiedskwaliteiten.

Het programma begint om 19:45 uur met de digitale inloop, waarna om 20:00 de gesprekken beginnen. Het volledige programma is te vinden op de website van de gemeente. Het programma duurt tot 22:00 uur.

Het gesprek vindt plaats tussen de verschillende belangenvertegenwoordigers en experts. Andere aanwezigen kunnen vragen stellen via de chat. Een aantal van die vragen legt de gespreksleider op de 'digitale tafel'.

Inschrijven voor het bijwonen van de digitale bijeenkomst kan op  www.derondevenen.nl/zonenwind. Na aanmelding wordt een dag voor de bijeenkomst per e-mail een bevestiging toegezonden met daarin de link om deel te nemen aan de online bijeenkomst. Geen e-mail ontvangen? Neem dan telefonisch contact op via 0297 29 16 16, of stuur een e-mail naar duurzaam@derondevenen.nl.

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen
zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Op www.derondevenen.nl/duurzaam kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief.


advertentie