RVB: 'Afvalplan moet in prullenbak'

De Ronde Venen - Lokale partij Ronde Venen Belang (RVB) schrijft op haar website dat het gemeentelijk Afvalplan in de prullenbak moet verdwijnen. De partij vraagt zich af waarom de gemeente afval apart blijft inzamelen, terwijl gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht stoppen met het gescheiden ophalen van afval.

Vorig jaar zomer heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan 2020-2022 vastgesteld. Wat RVB betreft kon dit voorstel destijds rechtstreeks in de prullenbak. De invoering vraagt om een gigantische investering van € 1,4 miljoen. De grijze bak wordt hierdoor vanaf dit jaar nu nog maar eens in de drie weken opgehaald en er wordt volgend jaar tariefdifferentiatie (Diftar) ingevoerd. Dit betekent dat je gaat betalen per keer dat je het afval aanbiedt.

Fractievoorzitter Maarten van der Greft: "In het verminderen van de ophaalfrequentie kan Ronde Venen Belang zich op zich wel vinden. Zeker als dit bijdraagt aan een betere afvalscheiding. Inwoners die hier niet mee uitkomen kunnen een tweede bak aanvragen en dan daarvoor extra betalen. Dit lijkt Ronde Venen Belang een veel makkelijker en goedkopere oplossing dan Diftar. Want betalen voor je afval leidt tot meer zwerfafval, afvaldumping en mogelijke technische problemen. Daarnaast vinden wij dat de onderbouwing van de besparing die dat zou opleveren ontbreekt. Nu blijkt zelfs dat bijna alle gemeenten die tariefdifferentiatie hebben ingevoerd hier later op terug komen, het wordt tijd dat ook De Ronde Venen weer bij zinnen komt."

RVB wijst erop dat op het gebied van plastic afval steeds meer gemeenten hun koers wijzigen. De gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht stappen nu net als heel veel andere gemeenten af van het gescheiden ophalen van plastic. Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en drankkartons namelijk goed uit het restafval worden gescheiden en het levert meer gescheiden afval op. Kortom; de machine doet het, volgens RVB, beter dan de mens.

Volgens RVB blijft de gemeente De Ronde Venen vasthouden aan het eigen grondstoffenplan en aan het gescheiden ophalen van plastic, wat volgens RVB geld kost en dat leidt tot een verhoogde afvalstoffenheffing.

Van der Greft: "Hoe kan het dat steeds meer gemeenten afstappen van het gescheiden ophalen van plastic en dat in De Ronde Venen elke inwoner een mini-milieustraat in de achtertuin heeft?"

RVB heeft schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp en zal de beantwoording van deze vragen en het onderwerp agenderen voor de politieke commissievergadering van februari. Dan zal volgens RVB, blijken of het grondstoffenplan van de gemeente moet worden bijgesteld.

Van der Greft: "Wat Ronde Venen Belang betreft gaat het afvalbeleid van De Ronde Venen flink op de schop en zetten we het oude grondstoffenplan bij het grof vuil!"

Foto: RVB


advertentie