Criminaliteit in gemeente nauwelijks gedaald

De Ronde Venen - De criminaliteit in de gemeente is vorig jaar nauwelijks gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers over 2020 die de gemeente en de politie hebben gepubliceerd.

In absolute aantallen verminderde de criminaliteit van 1.392 naar 1.376 zaken. In de verschillende categorieën zijn grotere verschillen te zien. Het aantal gevallen van geweld daalde met 22% in vergelijking met 2019. Het aantal (online) fraudegevallen  steeg met 39%. Jongerenoverlast steeg met 76%.

In alle 39 gemeenten van de Politieregio Midden-Nederland steeg jongerenoverlast. Het stijgingspercentage in De Ronde Venen wijkt nauwelijks af van het gemiddelde in de regio: 72%.

Burgemeester Maarten Divendal: ,,De cijfers over jongerenoverlast verschillen sterk van jaar tot
jaar. De stijging dit jaar heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is de coronacrisis. Daardoor zijn er veel minder activiteiten bij sport- en andere verenigingen en is er minder fysiek onderwijs. Jongeren gaan daardoor vaker de straat op om sociale contacten te onderhouden, hetgeen soms kan leiden tot overlast bij anderen. Daarnaast speelde het goede weer een rol, mensen waren daardoor over het algemeen vaker en langer buiten. Omdat mensen door corona veel in hun woonomgeving bleven, is er meer zicht op wat daar gebeurt en zien we ook dat mensen sneller overgingen tot het melden van overlast of andere zaken. Dat vereist dat we de komende periode gericht blijven investeren in de mogelijkheden die jongeren hebben om zich zonder overlast wel te kunnen vermaken.”

Het aantal geweldsincidenten in De Ronde Venen is met 22% flink gedaald. De gemeente steekt daarbij gunstig af bij andere gemeenten in de regio. Gemiddeld nam het aantal geweldsincidenten in de regio af met 4%. In (bijna) alle categorieën (straatroof, mishandeling, openlijk geweld en bedreiging) is in De Ronde Venen een daling te zien.

Het aantal meldingen van (online) fraude is opnieuw gestegen, in 2020 met 39%. Bijna de helft daarvan betreft online handel. Het gaat hier onder andere om producten die online zijn besteld maar niet geleverd. Maar ook om phishing, waarbij slachtoffers naar een valse website worden gelokt waar ze hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid. Divendal: ,,Criminelen spelen hierbij in op de huidige coronacrisis. Zo worden bijvoorbeeld uitnaam van het RIVM mails verstuurd om persoons- en bankgegevens los te peuteren. Of inwoners worden op straat aangeklampt om te helpen bij een digitale betaling omdat contant geld niet wordt geaccepteerd.’’

Deze trend baart zorgen, zegt David van Eijndthoven, een van de twee teamchefs van het basisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen. ,,De beste manier om deze vorm van criminaliteit aan te pakken is inwoners en bedrijven weerbaarder te maken.’’

De gemeente maakt hiervoor samen met de politie een plan. Naast een algemene aanpak richt zich dit op een aantal specifieke doelgroepen: jongeren, ondernemers en ouderen. Jongeren zijn veel online en zijn zich niet altijd even bewust van risico’s en gevolgen. Samen met jongerenwerk worden daarom campagnes voorbereid en wordt voorlichting gegeven. 

Ouderen zijn in tegenstelling tot jongeren niet opgegroeid in de digitale wereld. Hierdoor hebben zij wellicht minder snel in de gaten dat zij te maken hebben met cybercriminaliteit. Samen met Tympaan-De Baat en ouderenorganisaties wordt hierbij onder andere gedacht aan voorlichting in verzorgingstehuizen.  

Ook voor ondernemers wordt een specifieke aanpak ontwikkeld.

Buiten kijf staat volgens de burgemeester en de teamchef, dat samenwerking met inwoners tot een veiliger gemeente leidt. Burgemeester Divendal: ,,Bijvoorbeeld via Burgernet of buurtwhatsapp. Via buurtwhatsapp kunnen inwoners elkaar en de politie snel informeren bij verdachte situaties of personen. Het aantal deelnemers aan Burgernet zien we elk jaar groeien. Elke keer als de politie een oproep doet om uit te kijken naar een persoon of situatie, worden heel veel inwoners benaderd. Je ziet aan de cijfers dat dit vruchten afwerpt.’’ 

Ook teamchef Van Eijndthoven benadrukt het belang van de samenwerking met inwoners. ,,Ook
inwoners die niet deelnemen aan Burgernet of buurtwhatsapp kunnen een bijdrage leveren door in verdachte situaties meteen de politie te bellen via 112. Soms hoor ik wel eens dat mensen twijfelen, maar we komen liever een keer teveel dan dat we een mogelijkheid missen om bijvoorbeeld een inbraak te voorkomen. Blijf ook aangifte doen. Dat is belangrijk om te weten wat, waar en wanneer iets is gebeurd. Mede op basis daarvan kunnen we onze inzet bepalen.’’


advertentie