Informatieavond route naar gasvrije gemeente

De Ronde Venen - Heel Nederland gaat van het aardgas af, ook De Ronde Venen. De gemeente De Ronde Venen heeft zich als doel gesteld in 2040 aardgasvrij te zijn. Het lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat we nu al bedenken hoe De Ronde Venen aardgasvrij wordt. 

De komende 10 jaar wil de gemeente zoveel mogelijk woningen voorbereiden om van het aardgas af te gaan. Om ervoor te zorgen dat deze overgang goed verloopt moet elke gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Over die Transitievisie Warmte houdt de gemeente op woensdag 3 februari a.s. van 19:30 tot 21:00 uur een digitale informatieavond. 

De Transitievisie Warmte beschrijft de route naar het aardgasvrij maken van De Ronde Venen. Per wijk wordt aangegeven wat het meest duurzame alternatief voor aardgas is tegen de laagste kosten. Ook is er aandacht voor de volgorde waarin wijken van het aardgas afgaan. Al deze vragen onderzoekt de gemeente momenteel. Het antwoord op deze vragen is er nog niet.

Omdat het zo’n belangrijke verandering is, vraagt de gemeente inwoners mee te denken. Zo wordt samen stap voor stap toegewerkt naar een aardgasvrije omgeving.

Ruim 300 inwoners hebben zich aangemeld voor een klankbordgroep. De afgelopen weken heeft die klankbordgroep een vragenlijst ingevuld. De resultaten van de klankbordgroep, maar ook tips, ideeën en zorgen bespreekt de gemeente tijdens de digitale informatieavond op woensdag 3 februari a.s.

Op 27 oktober en 2 november jl. hield de gemeente twee online bijeenkomsten over een aardgasvrije gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten is het proces over de totstandkoming van de Transitievisie Warmte al kort toegelicht. Deze visie is niet van de gemeente, maar van ons allemaal.

Daarom houdt de gemeente op woensdag 3 februari a.s. van 19:30 tot 21:00 uur een online bijeenkomst. Na een korte terugblik op het reeds doorlopen proces, worden de resultaten van de vragenlijst van de klankbordgroep gepresenteerd. Ook wordt besproken wat het voor u als inwoner betekent om van het aardgas af te gaan. Er is ruimte voor vragen en opmerkingen. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan op www.derondevenen.nl/aardgasvrij.

Deelnemers die vooraf al vragen hebben die ze tijdens het webinar graag beantwoord krijgen, kunnen deze onder ‘opmerkingen’ op het inschrijfformulier plaatsen.

Een dag voor het webinar wordt een bevestigingsmail toegezonden. Hierin staat ook de link om deel te nemen aan het webinar. Geen e-mail ontvangen? Neem dan telefonisch contact op via (0297) 29 16 16, of stuur een e-mail naar duurzaam@derondevenen.nl.

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Op www.derondevenen.nl/duurzaam kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.


advertentie