Werking verordening 'Groene Leges' roept vragen op

De Ronde Venen - De werking van de Subsidieverordening 'Groene Leges 2019-2020', die medio december 2018 door de gemeenteraad werd vastgesteld, roept vragen op. Daarom gaat het college van B&W de verordening nog eens goed bekijken.

De Subsidieverordening ‘Groene Leges 2019-2020’ is door de raad vastgesteld om verduurzaming
van bestaande gebouwen te stimuleren. Aanleiding voor het nadere onderzoek zijn vragen die vorige week ontstonden over de praktische uitvoering van de verordening.

In 2019 en 2020 zijn in totaal 7 aanvragen ingediend, 2 zijn nog in behandeling. Aan de hand van een concrete aanvraag ontstonden vorige week vragen over hoe een aanvraag wordt getoetst en hoe de toekenning van de subsidie precies plaatsvindt. Een van de voorwaarden waarop wordt getoetst, is dat aan een bepaalde energiecoëfficiënt moet worden voldaan, een cijfer dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. De vraag die daarbij ontstond is in hoeverre dat cijfer binnen de verordening past.

Voor álle aanvragen die op basis van de verordening zijn gedaan, beoordeeld en toegekend geldt dat dit op dezelfde wijze is gebeurd. De concrete situatie op basis waarvan de vragen naar boven kwamen betreft de woning waarvan wethouder Kiki Hagen mede-eigenaar is.

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Het is verstandig om in algemene zin naar de praktische werking van deze verordening te kijken. Het gaat er dan om of met deze verordening het beoogde doel, het stimuleren om bestaande gebouwen te verduurzamen, wordt bereikt. Het college zal de raad over de uitkomsten hiervan informeren. We kijken wat voor gevolgen dit heeft en de gehonoreerde aanvragen. Alle aanvragen zijn op dezelfde manier behandeld.”

Wethouder Kiki Hagen: ,,Vorige week zijn er vanuit de gemeenteraad vragen gesteld over een
subsidieaanvraag bij een verbouwing van mijn huis. In het kader van transparantie heb ik naar aanleiding van dit signaal direct alle documentatie overhandigd aan de burgemeester en hem verzocht dit onafhankelijk van mij tegen het licht te houden. De subsidie is door de gemeente toegekend, zoals dat ook bij andere inwoners is gebeurd. Wel zijn er vragen gerezen over hoe in het algemeen deze subsidieregeling werkt. In mijn rol als wethouder wil ik dat er geen onduidelijkheid bestaat over mijn handelen. Daarom heb ik in afwachting van de definitieve uitkomst besloten het subsidiebedrag van € 815,76 terug te storten.”


advertentie